Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/64733
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Магніторезистивні властивості тришарових плівок Ni/Ві/Ni
Authors Отич, П.С.
Подуремне, Д.В.
Пилипенко, О.В.
Vorobiov, Serhii Ihorovych  
Keywords плівкова система
пленочная система
film system
магніторезистивна властивість
магниторезистивное свойство
magnetoresistive property
електронна мікроскопія
электронная микроскопия
electron microscopy
Type Conference Papers
Date of Issue 2017
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/64733
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Магніторезистивні властивості тришарових плівок Ni/Ві/Ni [Текст] / П.С. Отич, Д.В. Подуремне, О.В. Пилипенко, С.І. Воробйов ; наук. кер. І.Ю. Проценко // Фізика, електроніка, електротехніка : матеріали та програма науково-технічної конференції, м. Суми, 17-21 квітня 2017 р. / Відп. за вип. С.І. Проценко. – Суми : СумДУ, 2017. – С. 94.
Abstract Мета роботи полягала у вивченні впливу ефективної товщини прошарку з Ві у тришаровій плівці Ni/Ві/Ni на величину магнітоопору (МО) від прикладеного зовнішнього магнітного поля. Вивчення магніторезистивних властивостей проводилось з використанням чотириточкової схеми вимірювання у двох геометріях (поперечній та поздовжній) при робочому струмі 1 мА. Установлено, що у плівках спостерігається анізотропний магнітоопір, амплітуда якого має осцилюючий характер при зміні ефективної товщини прошарку з Ві.
Appears in Collections: Наукові видання (ЕлІТ)

Views

Germany Germany
1
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
252
Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
111
United Kingdom United Kingdom
505
United States United States
126
Unknown Country Unknown Country
12

Downloads

Germany Germany
1
Ukraine Ukraine
96
United Kingdom United Kingdom
1
Unknown Country Unknown Country
2

Files

File Size Format Downloads
Otych_vlastyvost.pdf 469,58 kB Adobe PDF 100

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.