Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/64748
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Використання термопар Косарєва – перспективи та недоліки
Authors Дідороенко, О.О.
Keywords термопар
thermocouples
електричний струм
электрический ток
electric current
тепловий насос
тепловой насос
heat pump
Type Conference Papers
Date of Issue 2017
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/64748
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Дідоренко, О.О. Використання термопар Косарєва – перспективи та недоліки [Текст] / О.О. Дідоренко // Фізика, електроніка, електротехніка : матеріали та програма науково-технічної конференції, м. Суми, 17-21 квітня 2017 р. / Відп. за вип. С.І. Проценко. – Суми : СумДУ, 2017. – С. 113.
Abstract У 1998 р. Косарєв А.В. винайшов та запатентував новий спосіб побудови термопар, які характеризувалися підвищеним КПД та були створені методом пошарової конденсації наношарів провідника та діелектрика. Підвищення КПД досягало до 40 % у порівнянні із звичайними хромель-алюмелевими термопарами. Принцип дії цих приладів оснований на перетворенні теплової енергії в електричну. За рахунок багатошарової структури, що утворюється шляхом накладання з деяким зміщенням паралельно з’єднаних трьохшарових структур типу провідник-діелектрикпровідник формуються термопари, що надчутливі до зміни температури (можуть реєструвати зміну Т до 0,001 градуса).
Appears in Collections: Наукові видання (ЕлІТ)

Views

China China
1
Germany Germany
1
Lithuania Lithuania
1
Ukraine Ukraine
123
United Kingdom United Kingdom
281
United States United States
141
Unknown Country Unknown Country
13

Downloads

China China
1
Germany Germany
1
Ukraine Ukraine
79
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
279
Unknown Country Unknown Country
4

Files

File Size Format Downloads
Didorenko_termopar.pdf 444,31 kB Adobe PDF 365

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.