Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/64774
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Структурні властивості плівок твердого розчину Zn[х]Cd[1 – х]S
Authors Yeromenko, Yurii Serhiiovych  
Рибальський, Я.І.
Opanasiuk, Nadiia Mykolaivna
Keywords плівка твердого розчину
пленка твердого раствора
film of solid solution
цинк
zinc
вакуумне випаровування
вакуумное испарение
vacuum evaporation
Type Conference Papers
Date of Issue 2017
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/64774
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Єрьоменко, Ю.С. Структурні властивості плівок твердого розчину Zn[х]Cd[1 – х]S [Текст] / Ю.С. Єрьоменко, Я.І. Рибальський, Н.М. Опанасюк // Фізика, електроніка, електротехніка : матеріали та програма науково-технічної конференції, м. Суми, 17-21 квітня 2017 р. / Відп. за вип. С.І. Проценко. – Суми : СумДУ, 2017. – С. 107.
Abstract На сьогодні найпоширенішими тонкоплівковими сонячними елементами (СЕ) є такі, що базуються на гетеропереході n-CdS/p-CdTe. При цьому, плівки твердого розчину ZnхCd1 – хS у наш час розглядають як перспективний віконний матеріал, спроможний замінити традиційний - CdS. Завдяки регулюванню концентрації цинку х в твердому розчині можна керовано змінювати ширину забороненої зони, та період кристалічної гратки матеріалу, що може покращити ККД приладів. В даній роботі досліджувались структурні властивості плівок ZnхCd1 – хS з різними концентраціями цинку х.
Appears in Collections: Наукові видання (ЕлІТ)

Views

Germany Germany
324
Netherlands Netherlands
826
Russia Russia
1
Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
153
United Kingdom United Kingdom
1651
United States United States
331
Unknown Country Unknown Country
13

Downloads

China China
3
Germany Germany
1
Russia Russia
1
Ukraine Ukraine
122
United Kingdom United Kingdom
1
Unknown Country Unknown Country
4

Files

File Size Format Downloads
Yeromenko_rozchyn.pdf 492,64 kB Adobe PDF 132

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.