Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/64776
Title: Зв'язок показників ліпідограми з С677Т поліморфізмом гена метилентетрагідрафолатредуктази у пацієнтів із неалкогольною жировою хворобою печінки
Authors: Prystupa, Liudmyla Nykodymivna
Orlovskyi, Viktor Feliksovych
Кучма, Н.Г.
Keywords: поліморфізм гена
полиморфизм гена
gene polymorphism
неалкогольна жирова хвороба печінки
неалкогольная жировая болезнь печени
non-alcoholic fatty liver disease
холестерин
cholesterol
Issue Year: 2017
Publisher: Сумський державний університет
Citation: Приступа, Л.Н. Зв'язок показників ліпідограми з С677Т поліморфізмом гена метилентетрагідрафолатредуктази у пацієнтів із неалкогольною жировою хворобою печінки [Текст] / Л.Н. Приступа, В.Ф. Орловський, Н.Г. Кучма // Перспективи розвитку медичної науки і освіти : збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-методичної конференції, присвяченої 25-річчю Медичного інституту Сумського державного університету, м. Суми, 16-17 листопада 2017 р. – Суми : СумДУ, 2017. – С. 80-81.
Abstract: З кожним роком кількість пацієнтів із неалкогольною жировою хворобою печінки (НАЖХП) збільшується Сучасна різноманітність теорій накопичення жиру в гепатоцитах до кінця не може пояснити всі патоморфологічні зміни, які відбуваються в печінці. Одним із напрямів сучасних досліджень є вивчення особливостей генотипу хворих на НАЖХП. Зокрема вплив С677Т поліморфізму гена метилентетрагідрофолатредуктази (МТГФР) на патофізіологічні зміни в гепатоцитах.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/64776
Type: Conference Papers
Appears in Collections:Наукові видання (МІ)

Views
Other13
Germany1
Downloads
Other7
China1
Germany1
Ukraine1


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Prystupa_Orlovskyi.pdf1.76 MBAdobe PDF10Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.