Browsing by Keywords cholesterol


Showing results 1 to 12 of 12
Issue Year Title Author(s) Type Views Downloads
2016 Inhibitors for cholesterol reduction Lubchak, I.V.; Koneva, A. Conference Papers 18229 16982
2022 The role of leptinresistance in the pathogenesis of obesity in pregnant women Smiianov, Vladyslav Anatoliiovych; Fartushok, T.V.; Rudenko, L.A.; Fartushok, N.V. Article 32765 37409
2017 Залежність активності кліщів демодексів від рівня загального холестерину Лихих, О.В. Conference Papers 33530 30430
2017 Зв'язок показників ліпідограми з С677Т поліморфізмом гена метилентетрагідрафолатредуктази у пацієнтів із неалкогольною жировою хворобою печінки Prystupa, Liudmyla Nykodymivna; Orlovskyi, Viktor Feliksovych; Кучма, Н.Г. Conference Papers 702144 685068
1997 Изменения холистерина сыворотки крови у детей школьного возраста в зависимости от тиреоидной активности Ковтуненко, Н.В.; Загородняя, Ю.Н. Conference Papers 812211 669790
2013 Ліпідний обмін в організмі корів за періодами лактації і гестації плода та його корекція Piven, Svitlana Mykolaivna Synopsis 21794541 23921536
2012 Ліпідний спектр секрету молочної залози корів у новотільний період Piven, Svitlana Mykolaivna; Ріven, Svitlana Mykolaivna; Камбур, Марія Дмитрівна; Камбур, Мария Дмитриевна; Kambur, Mariya Dmytrivna; Замазій, Андрій Анатолійович; Замазий, Андрей Анатольевич; Zamazij, Andrij Anatoliiovych; Передера, Олена Сергіївна; Передера, Алена Сергеевна; Peredera, Olena Sergiivna Article 3403028 2651976
2009 Метаболические аспекты атеросклероза Костюк, И.Ф.; Кучеренко, О.Д.; Калмыков, А.А. Article 3453119 2842415
2018 Особливості ліпідного профілю у чоловіків із гіпертонічною хворобою за наявності андрогенного дефіциту Візір, В.А.; Насоненко, О.В. Article 1133421 880178
2012 Показники ліпідного обміну в крові корів у період сухостою Piven, Svitlana Mykolaivna Article 3497151 3501866
1997 Содержание холестерина в печени крыс при стрессе Бугаева, Е.Е. Conference Papers -795326660 -1594953734
2017 Частота генотипів за С825Т поліморфізмом гена β3-субодиниці G-білка залежно від концентрації холестерину ліпопротеїдів низької густини у пацієнтів із метаболічним синдромом Moiseyenko, Iryna Olehivna; Moіseienko, Iryna Olehivna Conference Papers 11991 275