Browsing by Keywords cholesterol


Showing results 1 to 11 of 11
Issue Year Title Author(s) Type Views Downloads
2016 Inhibitors for cholesterol reduction Lubchak, I.V.; Koneva, A. Conference Papers 1868 383
2017 Залежність активності кліщів демодексів від рівня загального холестерину Лихих, О.В. Conference Papers 638 97
2017 Зв'язок показників ліпідограми з С677Т поліморфізмом гена метилентетрагідрафолатредуктази у пацієнтів із неалкогольною жировою хворобою печінки Prystupa, Liudmyla Nykodymivna; Orlovskyi, Viktor Feliksovych; Кучма, Н.Г. Conference Papers 19720 2921
1997 Изменения холистерина сыворотки крови у детей школьного возраста в зависимости от тиреоидной активности Ковтуненко, Н.В.; Загородняя, Ю.Н. Conference Papers 33380 2217
2013 Ліпідний обмін в організмі корів за періодами лактації і гестації плода та його корекція Piven, Svitlana Mykolaivna Synopsis 123377 3128
2012 Ліпідний спектр секрету молочної залози корів у новотільний період Piven, Svitlana Mykolaivna; Ріven, Svitlana Mykolaivna; Камбур, Марія Дмитрівна; Камбур, Мария Дмитриевна; Kambur, Mariya Dmytrivna; Замазій, Андрій Анатолійович; Замазий, Андрей Анатольевич; Zamazij, Andrij Anatoliiovych; Передера, Олена Сергіївна; Передера, Алена Сергеевна; Peredera, Olena Sergiivna Article 13843 8236
2009 Метаболические аспекты атеросклероза Костюк, И.Ф.; Кучеренко, О.Д.; Калмыков, А.А. Article 136678 15850
2018 Особливості ліпідного профілю у чоловіків із гіпертонічною хворобою за наявності андрогенного дефіциту Візір, В.А.; Насоненко, О.В. Article 6866 426
2012 Показники ліпідного обміну в крові корів у період сухостою Piven, Svitlana Mykolaivna Article 13468 309
1997 Содержание холестерина в печени крыс при стрессе Бугаева, Е.Е. Conference Papers 25972891 10858
2017 Частота генотипів за С825Т поліморфізмом гена β3-субодиниці G-білка залежно від концентрації холестерину ліпопротеїдів низької густини у пацієнтів із метаболічним синдромом Moiseyenko, Iryna Olehivna; Moіseienko, Iryna Olehivna Conference Papers 646 274