Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/64776
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Зв'язок показників ліпідограми з С677Т поліморфізмом гена метилентетрагідрафолатредуктази у пацієнтів із неалкогольною жировою хворобою печінки
Authors Prystupa, Liudmyla Nykodymivna
Orlovskyi, Viktor Feliksovych
Кучма, Н.Г.
Keywords поліморфізм гена
полиморфизм гена
gene polymorphism
неалкогольна жирова хвороба печінки
неалкогольная жировая болезнь печени
non-alcoholic fatty liver disease
холестерин
cholesterol
Type Conference Papers
Date of Issue 2017
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/64776
Publisher Сумський державний університет
Citation Приступа, Л.Н. Зв'язок показників ліпідограми з С677Т поліморфізмом гена метилентетрагідрафолатредуктази у пацієнтів із неалкогольною жировою хворобою печінки [Текст] / Л.Н. Приступа, В.Ф. Орловський, Н.Г. Кучма // Перспективи розвитку медичної науки і освіти : збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-методичної конференції, присвяченої 25-річчю Медичного інституту Сумського державного університету, м. Суми, 16-17 листопада 2017 р. – Суми : СумДУ, 2017. – С. 80-81.
Abstract З кожним роком кількість пацієнтів із неалкогольною жировою хворобою печінки (НАЖХП) збільшується Сучасна різноманітність теорій накопичення жиру в гепатоцитах до кінця не може пояснити всі патоморфологічні зміни, які відбуваються в печінці. Одним із напрямів сучасних досліджень є вивчення особливостей генотипу хворих на НАЖХП. Зокрема вплив С677Т поліморфізму гена метилентетрагідрофолатредуктази (МТГФР) на патофізіологічні зміни в гепатоцитах.
Appears in Collections: Наукові видання (МІ)

Views

Germany Germany
1
Singapore Singapore
1
Unknown Country Unknown Country
19

Downloads

China China
1
Germany Germany
1
Ukraine Ukraine
1
Unknown Country Unknown Country
7

Files

File Size Format Downloads
Prystupa_Orlovskyi.pdf 1,76 MB Adobe PDF 10

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.