Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/64781
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Люмінесценція чистих та активованих європієм тонких плівок Y[2]O[3]
Authors Бордун, І.О.
Keywords люмінесценція
люминесценция
luminescence
дискретне випаровування
дискретное испарение
discrete evaporation
іонно-плазмове розпилення
ионно-плазменное распыление
ion-plasma spraying
Type Conference Papers
Date of Issue 2017
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/64781
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Бордун, І.О. Люмінесценція чистих та активованих європієм тонких плівок Y[2]O[3] [Текст] / І.О. Бордун // Фізика, електроніка, електротехніка : матеріали та програма науково-технічної конференції, м. Суми, 17-21 квітня 2017 р. / Відп. за вип. С.І. Проценко. – Суми : СумДУ, 2017. – С. 111.
Abstract Тонкі плівки на основі Y2O3 широко використовуються при створенні дисплеїв, сцинтиляторів, засобів для запису та візуалізації інформації. Ефективність люмінесценції цих плівок сильно залежить як від методу, так і від умов одержання. У зв’язку з цим в роботі досліджуються спектри фотолюмінесценції (ФЛ) та збудження люмінесценції тонких плівок Y2O3, одержаних різними методами та взаємозв’язок спектрів випромінювання з умовами одержання.
Appears in Collections: Наукові видання (ЕлІТ)

Views

China China
4
Germany Germany
1
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
519
Ukraine Ukraine
161
United Kingdom United Kingdom
1039
United States United States
340
Unknown Country Unknown Country
11

Downloads

China China
1
Germany Germany
1
Ukraine Ukraine
142
United Kingdom United Kingdom
1
Unknown Country Unknown Country
6

Files

File Size Format Downloads
Bordun_liuminestsentsiia.pdf 444,09 kB Adobe PDF 151

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.