Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/64805
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Впровадження проблемо-орієнтовного навчання у медичному інституті СумДУ з точки зору студентів: перші результати
Authors Hrebenyk, Liudmyla Ivanivna
Smirnov, Oleh Yuvenaliiovych  
Keywords проблемно-орієнтовне навчання
проблемно-ориентированное обучение
problem-based learning
медична освіта
медицинское образование
medical education
педагогічні технології
педагогические технологии
pedagogical technologies
Type Conference Papers
Date of Issue 2017
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/64805
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Гребеник, Л.І. Впровадження проблемно-орієнтовного навчання у медичному інституті СумДУ з точки зору студентів: перші результати [Текст] / Л.І. Гребеник, О.Ю. Смірнов // Перспективи розвитку медичної науки і освіти : збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-методичної конференції, присвяченої 25-річчю Медичного інституту Сумського державного університету, м. Суми, 16-17 листопада 2017 р. – Суми : СумДУ, 2017. – С. 46-47.
Abstract Впровадження нових підходів до підготовки професіоналів для будь-якої сфери життя суспільства є невід’ємною стороною постійного розвитку педагогічної науки. Прикладом може слугувати інтеграція проблемно-орієнтовного навчання (problem based learning – PBL) у традиційну систему організації викладання дисциплін у вищих медичних закладах всього світу, яка має за мету суттєво підвищити практичне спрямування підготовки спеціалістів.
Appears in Collections: Наукові видання (МІ)

Views

Germany Germany
1
Ukraine Ukraine
1
Unknown Country Unknown Country
35

Downloads

China China
1
Germany Germany
1
Ukraine Ukraine
39
Unknown Country Unknown Country
49

Files

File Size Format Downloads
Hrebenyk_Smirnov.pdf 1,76 MB Adobe PDF 90

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.