Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/64873
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Інструменти та форми представлення управлінської звітності
Authors Опенько, К.В.
Черкас, І.Ю.
Keywords управлінська звітність
управленческая отчетность
management reporting
управлінський облік
управленческий учет
managerial accounting
Type Conference Papers
Date of Issue 2017
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/64873
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Опенько, К.В. Інструменти та форми представлення управлінської звітності [Текст] / К.В. Опенько, І.Ю. Черкас ; наук. кер. І.Й. Плікус // Економічні проблеми сталого розвитку : матеріали Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих, присвяченої 80-річчю від дня народження професора Олега Балацького, м. Суми, 21-25 квітня 2017 р. / за заг. ред.: Т.А. Васильєвої, Г.О. Швіндіної. – Суми : СумДУ, 2017. – С. 167-168.
Abstract Вивчення і дослідження ролі управлінського обліку в фінансовій функції підприємства, його місце в системі обліку, особливості інструментарію та форм управлінської звітності набули найбільшого розвитку через потребу в кардинальній зміні політики підприємств з питань інформаційного забезпечення: наявна інформаційна база не відповідає потребам сучасних підприємств, що працюють в умовах нестабільності.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ ФЕМ)

Views

Germany Germany
1
Lithuania Lithuania
1
Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
139
United Kingdom United Kingdom
305
United States United States
152
Unknown Country Unknown Country
10

Downloads

Germany Germany
1
Ukraine Ukraine
105
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
1
Unknown Country Unknown Country
6

Files

File Size Format Downloads
Openko_Cherkas_zvitnist.pdf 1,58 MB Adobe PDF 114

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.