Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/65217
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Взаємодія електронів середніх енергій з поверхнею NaCl
Authors Маркович, Л.М.
Приходько, М.В.
Подгорецька, Г.Ю.
Keywords спектроскопія
спектроскопия
spectroscopy
оптичне випромінювання
оптическое излучение
optical radiation
монокристал
монокристалл
single crystal
Type Conference Papers
Date of Issue 2017
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/65217
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Маркович, Л. М. Взаємодія електронів середніх енергій з поверхнею NaCl [Текст] / Л. М. Маркович, М. В. Приходько, Г. Ю. Подгорецька // Фізика, електроніка, електротехніка : матеріали та програма науково-технічної конференції, м. Суми, 17-21 квітня 2017 р. / Відп. за вип. С.І. Проценко. – Суми : СумДУ, 2017. – С. 109.
Abstract Методом електрон-фотонної спектроскопії на надвисоковакуумній установці УСУ-4 досліджено спектральний склад оптичного випромінювання в діапазоні 200-800 нм, яке виникає при бомбардуванні електронами середніх енергій поверхні монокристалу NaCl. Тиск залишкових газів в робочій камері становив Р ~ 10 – 9 Тор, а густина струму змінювалась від 0,1 до 5 мА/см2. Досліджувані зразки опромінювались електронами з енергією Еп = 600 еВ, під кутом α = 15° відносно нормалі до поверхні.
Appears in Collections: Наукові видання (ЕлІТ)

Views

France France
1
Germany Germany
1
Ukraine Ukraine
91
United Kingdom United Kingdom
318
United States United States
211
Unknown Country Unknown Country
11

Downloads

China China
1
Germany Germany
1
Ukraine Ukraine
21
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
1
Unknown Country Unknown Country
4

Files

File Size Format Downloads
Markovych_vzaiemodiia.pdf 445,06 kB Adobe PDF 29

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.