Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/65240
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Дослідження методів реконструкції зображень та розрахунку оптимальної дози опромінення при РКТ
Authors Кумеда, М.О.
Soldatenko, Yuliia Oleksandrivna
ORCID
Keywords опромінювання
облучение
radiation
метод Фур’є
метод Фурье
Fourier method
ітераційний метод реконструкції
итерационный метод реконструкции
iterative method of reconstruction
Type Conference Papers
Date of Issue 2017
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/65240
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Кумеда, М.О. Дослідження методів реконструкції зображень та розрахунку оптимальної дози опромінення при РКТ [Текст] / М.О. Кумеда, Ю.О. Солдатенко // Фізика, електроніка, електротехніка: матеріали та програма науково-технічної конференції, м. Суми, 17-21 квітня 2017 р. / Відп. за вип. С.І. Проценко. – Суми: СумДУ, 2017. – С. 134.
Abstract Серед практичних проблем сучасної рентгенівської комп’ютерної томографії виділяються дві актуальні проблеми підвищення швидкості та точності алгоритмів реконструкції зображень, а також оптимізація дози опромінювання пацієнта. Доза опромінення залежить від ряду факторів, до яких можна віднести параметри дослідження, технічні особливості КТ, досліджувану область і її розміри. Серед основних параметрів, що впливають на дозу, можна виділити напругу на трубці, анодний струм, час та об’єм вимірювань, товщину зрізу та фільтрацію випромінювання. Ефективними технічними методами зниження дози є модуляція анодного струму та автоматичне управління дозою.
Appears in Collections: Наукові видання (ЕлІТ)

Views

Australia Australia
1
China China
1
France France
1
Germany Germany
5976
Ireland Ireland
1496
Lithuania Lithuania
1
Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
33469
United Kingdom United Kingdom
16884
United States United States
191559
Unknown Country Unknown Country
33468

Downloads

China China
1
Germany Germany
1
Ireland Ireland
1
Lithuania Lithuania
1
Ukraine Ukraine
100261
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
191560
Unknown Country Unknown Country
4

Files

File Size Format Downloads
Kumeda_rekonstruktsiia.pdf 411,51 kB Adobe PDF 291830

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.