Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/65520
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Термічно-індукований фазовий перехід у плівках SnxSy
Authors Возний, Андрій Андрійович
Voznyi, Andrii Andriiovych
Kosiak, Volodymyr Volodymyrovych
Подопригора, Олександр Олександрович
Подопригора, Александр Александрович
Podopryhora, Oleksandr Oleksandrovych
Opanasiuk, Anatolii Serhiiovych  
Keywords SnxSy
SnxSy
SnxSy
метод термічного вакумного випаровування
метод термического вакуумного испарения
thermal vacuum evaporation
раманівський аналіз
рамановский анализ
raman analysis
Type Conference Papers
Date of Issue 2017
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/65520
Publisher Інститут фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова
License
Citation Термічно-індукований фазовий перехід у плівках SnxSy / А.А. Возний, В.В. Косяк, О.О. Подопригора, А.С. Опанасюк // Конференція молодих вчених з фізики напівпровідників "Лашкарьовські читання 2017", м. Київ, 5-7 квітня, 2017 р.. – К.: Ін-т фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова, 2017. - С. 62
Abstract Вимірювання оптичних спектрів пропускання та відбивання від плівок SnxSy дозволили оцінити оптичну ширину забороненої зони матеріалу. Було встановлено, що у невідпалених плівках SnS2 відбуваються як непрямі тк і прямі міжзонні переходи при ширині забороненої зони матеріалу 2,4 та 2,69 еВ, відповідно. Така ширина забороненої є типовою для сполуки SnS2.
Appears in Collections: Наукові видання (ЕлІТ)

Views

Germany Germany
1
Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
102
United States United States
3
Unknown Country Unknown Country
27

Downloads

China China
1
Germany Germany
1
Ukraine Ukraine
135
Unknown Country Unknown Country
3

Files

File Size Format Downloads
Voznyi_Kosiak_Podopryhora_Opanasiuk_Termichno_indukovanyi_fazovyi_perekhid.pdf 394,04 kB Adobe PDF 140

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.