Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/65575
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Використання технології змішаного навчання на практичних заняттях з клінічної біохімії
Authors Hrebenyk, Liudmyla Ivanivna
Primova, Liudmyla Oleksandrivna
Chorna, Inna Valentynivna  
Inshyna, Nataliia Mykolaivna
Keywords змішане навчання
смешанное обучение
blended learning
вища медична освіта
высшее медицинское образование
higher medical education
самостійна робота студентів
самостоятельная работа студентов
students individual work
Type Conference Papers
Date of Issue 2017
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/65575
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Використання технології змішаного навчання на практичних заняттях з клінічної біохімії [Текст] / Л.І. Гребеник, Л.О. Прімова, І.В. Чорна, Н.М. Іншина // Перспективи розвитку медичної науки і освіти: збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-методичної конференції, присвяченої 25-річчю Медичного інституту Сумського державного університету, м. Суми, 16-17 листопада 2017 р. – Суми: СумДУ, 2017. – С. 45-46.
Abstract Впровадження змішаного навчання (Blended learning) в університетах України є новим підходом, який враховує сучасні тенденції розвитку суспільства, освіти та технологій. Комбінація активного використання упорядкованого on-lineнавчання та традиційного аудиторного спілкування з колегами і викладачем дозволяє суттєво персоналізувати навчання, створити умови для особистої відповідальності студента за кінцевий результат, збільшити кількість мотивуючих факторів, покращити навички самоорганізації та регуляції процесу наближення до поставленої мети. Ефективність впровадження цієї педагогічної технології та популярність у вищих навчальних закладах світу дає підставу для оптимістичного прогнозу щодо її результативності при викладанні дисциплін медичного профілю.
Appears in Collections: Наукові видання (МІ)

Views

Germany Germany
1
Lithuania Lithuania
1
Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
157
United Kingdom United Kingdom
357
United States United States
179
Unknown Country Unknown Country
17

Downloads

China China
2
Germany Germany
1
Ukraine Ukraine
67
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
158
Unknown Country Unknown Country
7

Files

File Size Format Downloads
Hrebenyk_Primova.pdf 1,76 MB Adobe PDF 236

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.