Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/66203
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Реалізація прийому протиставлення у текстах реклами закладів швидкого харчування
Authors Chulanova, Halyna Valeriivna  
Артюх, В.В.
Keywords реклама
advertising
рекламна діяльність
рекламная деятельность
advertising activity
рекламний текст
рекламный текст
advertising text
заклад швидкого харчування
заведение быстрого питания
fast food establishment
Type Conference Papers
Date of Issue 2017
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/66203
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Артюх, В.В. Реалізація прийому протиставлення у текстах реклами закладів швидкого харчування [Текст] / В.В. Артюх, Г.В. Чуланова // Соціально-гуманітарні аспекти розвитку сучасного суспільства: матеріали V Всеукраїнської наукової конференції студентів, аспірантів, викладачів та співробітників, м. Суми, 20-21 квітня 2017 р. – Суми: СумДУ, 2017. – С. 5-7.
Abstract У сучасних умовах розвинених ринкових відносин реклама перестає бути суто економічним атрибутом. Вона не лише створює нові потреби у товарах, але й формує соціальні цінності, естетичні смаки, стиль життя людини та ін.
Appears in Collections: Наукові видання (ІФСК)

Views

France France
1
Germany Germany
619
Greece Greece
1
Ireland Ireland
18245
Lithuania Lithuania
1
Ukraine Ukraine
2479
United Kingdom United Kingdom
49966
United States United States
27366
Unknown Country Unknown Country
13

Downloads

China China
2
Germany Germany
1
Lithuania Lithuania
1
Ukraine Ukraine
2478
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
49964
Unknown Country Unknown Country
10

Files

File Size Format Downloads
Artukh_advertising.pdf 1,78 MB Adobe PDF 52457

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.