Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/66280
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Підходи до оцінювання порівняльної ефективності альтернативних варіантів технологічних бізнес-процесів приладобудівних підприємств, одержаних у результаті реінжинірингу
Other Titles Подходы к оценке сравнительной эффективности альтернативных вариантов технологических бизнес-процессов приборостроительных предприятий, полученных в результате реинжиниринга
Authors Сорочак, О.З.
Гвоздь, М.Я.
Keywords ефективність
реінжиніринг
бізнес-процес
приладобудівне підприємство
метод оболонки даних
эффективность
реинжиниринг
бизнес-процесс
приборостроительное предприятие
метод оболочки данных
efficiency
reengineering
business process
instrument-making enterprise
data envelopment analysis (DEA)
reengineering of technological business processes
Type Article
Date of Issue 2017
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/66280
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Сорочак, О.З. Підходи до оцінювання порівняльної ефективності альтернативних варіантів технологічних бізнес-процесів приладобудівних підприємств, одержаних у результаті реінжинірингу [Текст] / О.З. Сорочак, М.Я. Гвоздь // Маркетинг і менеджмент інновацій. - 2017. - № 4. - С. 219-228. - DOI: 10.21272/mmi.2017.4-19
Abstract У статті описано методику вибору найбільш ефективного варіанту технологічного бізнес-процесу приладобудівного підприємства з альтернативних варіантів його реалізації, одержаних в результаті реінжинірингу. Запропоновано модель оцінювання відносної ефективності альтернативних варіантів технологічних бізнес-процесів приладобудівних підприємств, яка базується на основі методу порівняльного оцінювання об’єктів Data Envelopment Analysis – DEA (українською – Метод оболонки даних – МОД). Апробовано модель на прикладі технологічного бізнес-процесу ПП НВП «Спаринг-Віст Центр», а саме: складання дозиметра ТЕРРА, з попереднім обґрунтуванням переліку агрегованих показників входів і виходів цього бізнес-процесу.
В статье обобщены основные подходы к трактовке экономической категории «эффективность». Охарактеризована классификация показателей эффективности. Предложена модель оценки относительной эффективности альтернативных вариантов технологических бизнес-процессов приборостроительных предприятий, которая базируется на основе метода сравнительной оценки объектов Data Envelopment Analysis - DEA (украинский - метод оболочки данных - МОД). Апробирована модель на примере технологического бизнес-процесса ЧП НПП «Спарринг-Вист Центр», а именно: сборка дозиметра ТЕРРА с предшествующим обоснованием перечня агрегированных показателей входов и выходов этого бизнес-процесса.
The purpose of the article is the development of a technique of choosing the most effective option of a technological business-process of an nstrument-making enterprise from alternative options of its implementation, obtained as a result of re-engineering.
Appears in Collections: Маркетинг і менеджмент інновацій

Views

Germany Germany
54
Singapore Singapore
1
Ukraine Ukraine
267
United States United States
3
Unknown Country Unknown Country
21

Downloads

China China
3
Germany Germany
1
Russia Russia
1
Ukraine Ukraine
268
Unknown Country Unknown Country
13

Files

File Size Format Downloads
Sorochak.pdf 259,4 kB Adobe PDF 286

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.