Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/66477
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Адміністративна відповідальність за вчинення корупційних правопорушень у контексті співвідношення з нормами FCPA
Authors Цабека, К.Є.
Keywords адміністративна відповідальність
administrative liability
административная ответственность
корупція
corruption
коррупция
міжнародні норми
international norms
международные нормы
Type Conference Papers
Date of Issue 2017
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/66477
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Цабека, К.Є. Адміністративна відповідальність за вчинення корупційних правопорушень у контексті співвідношення з нормами FCPA [Текст] / К.Є. Цабека; наук. кер. О.В. Ільченко // Реформування правової системи в контексті євроінтеграційних процесів : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції,м. Суми, 18-19 травня 2017 р. / Редкол.: А.М. Куліш, М.М. Бурбика, О.М. Рєзнік та ін. - Суми : СумДУ, 2017. - Ч.2. - С. 54-57.
Abstract Враховуючи євроінтеграційні процеси в реформуванні українського законодавства, більшість актів прийнятих на сьогодні спрямовані на подолання корупції як нищівного елемента економіки та політичного фону країни в цілому. За показниками 2017 року Україна займає провідне місце серед країн Європи за рівнем корупції, що суттєво знижує інвестиційний інтерес до країни та підтверджує розвиток правового нігілізму серед населення країни.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІП)

Views

France France
1
Germany Germany
1
Greece Greece
1
Italy Italy
2
Lithuania Lithuania
1
Ukraine Ukraine
394
United Kingdom United Kingdom
869
United States United States
441
Unknown Country Unknown Country
27

Downloads

China China
2
Germany Germany
1
Ukraine Ukraine
1738
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
1
Unknown Country Unknown Country
24

Files

File Size Format Downloads
Tsabeka_administrative_liability.pdf 924,96 kB Adobe PDF 1767

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.