Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/66537
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Роль і значення маркетингової політики розподілу в забезпеченні успіху підприємств на ринку
Authors Bilovodska, Olena Anatoliivna  
Keywords товарна політика
товарная политика
commodity policy
маркетингова політика розподілу
маркетинговая политика распределения
marketing distribution policy
Type Conference Papers
Date of Issue 2017
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/66537
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Біловодська, О.А. Роль і значення маркетингової політики розподілу в забезпеченні успіху підприємств на ринку [Текст] / О.А. Біловодська // Системи розроблення та постановлення продукції на виробництво. Індустрія 4.0. Сучасний напрямок автоматизації та обміну даними у виробничих технологіях: матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції м. Суми, 22-26 травня 2017 р. / Ред.кол.: О.Г. Гусак, К.О. Дядюра. – Суми: СумДУ, 2017. – С. 14.
Abstract Економічно обґрунтована й ефективна політика розподілу підприємства безпосередньо впливає на всі маркетингові рішення. Так, наприклад, політика ціноутворення залежить від того, здійснюється розподіл продукції напряму споживачам чи через посередників, а товарна політика – своєчасного забезпечення ресурсами для виготовлення конкурентоспроможної продукції. Крім того, визначення методів дистрибуції передбачає формування довгострокових партнерських відносин з іншими ринковими контрагентами, дозволяє вчасно визначати та враховувати потреби і запити споживачів, що сприяє посиленню ринкових позицій на рівні окремої організації, а також галузі й держави в цілому.
Appears in Collections: Наукові видання (ТеСЕТ)

Views

Germany Germany
1
Lithuania Lithuania
1
Ukraine Ukraine
146
United Kingdom United Kingdom
323
United States United States
161
Unknown Country Unknown Country
12

Downloads

China China
1
Germany Germany
1
Ukraine Ukraine
147
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
1
Unknown Country Unknown Country
7

Files

File Size Format Downloads
Bilovodska_marketingova_politika.pdf 776,44 kB Adobe PDF 158

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.