Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/67075
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Професійно-орієнтовані правничі тексти в навчанні мови професійного спілкування студентів-іноземців
Authors Kazandzhyieva, Maryna Symeonivna
Keywords професійне спілкування
юридичні тексти
профессиональное общение
юридические тексты
professional communication
legal texts
Type Conference Papers
Date of Issue 2017
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/67075
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Казанджиєва, М.С. Професійно-орієнтовані правничі тексти в навчанні мови професійного спілкування студентів-іноземців [Текст] / М.С. Казанджиєва // Якісна мовна освіта у сучасному глобалізованому світі: тенденції, виклики, перспективи: матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Суми, 23-24 листопада 2017 р. - Суми: СумДУ, 2017. - С. 41-43.
Abstract Програми підготовки майбутніх юристів, у які входить як навчальна дисципліна мова професійного спілкування, передбачають поглиблення та розширення знань із сучасної літературної мови, формування навичок і вмінь їх подальшого застосування у професійній діяльності правників. Оволодіння мовою права як окремим стильовим різновидом української літературної мови передбачає, крім опанування понятійно-категоріального апарату професії, і знання специфічного в мові права – загальних відомостей про сутність і функції мови права, її стильові та жанрові різновиди; положення чинного законодавства щодо функціонування та розвитку мов в Україні (державної мови, мов національних меншин, мов міжнародного спілкування, мови судочинства тощо).
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ БТ)

Views

France France
3
Germany Germany
1
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
880
Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
405
United Kingdom United Kingdom
1758
United States United States
6584
Unknown Country Unknown Country
18

Downloads

China China
1
Germany Germany
6583
India India
1
Lithuania Lithuania
1
Ukraine Ukraine
6582
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
1
Unknown Country Unknown Country
8

Files

File Size Format Downloads
Kazandzhyieva.pdf 1,52 MB Adobe PDF 13178

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.