Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/67563
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Адміністративно-правове забезпечення управління фінансовою системою України
Authors Kobzieva, Tetiana Anatoliivna
Keywords фінансова система України
финансовая система Украины
Ukraine's financial system
правове забезпечення
правовое обеспечение
legal support
управління фінансовою системою
управление финансовой системой
management of the financial system
Type Monograph
Date of Issue 2018
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/67563
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Кобзєва, Т.А. Адміністративно-правове забезпечення управління фінансовою системою України [Текст]: монографія / Т. А. Кобзєва. - Суми: СумДУ, 2018. - 433 с.
Abstract У монографії уточнюється поняття фінансової системи України як об’єкта управління та предмета адміністративно-правового регулювання. Здійснюється розмежування правовідносин, що виникають під час правового забезпечення фінансової системи. Узагальнюються мета, принципи та структура фінансової системи України. Характеризуються правові засади державної політики у сфері функціонування фінансової системи України та з’ясовується місце серед них адміністративного регулювання. Пропонується класифікація суб’єктів управління фінансовою системою України. Розкривається адміністративно-правовий статус загальнодержавних суб’єктів управління фінансовою системою України. Окреслюється роль судів, правоохоронних органів та органів контролю в системі державних суб’єктів управління фінансовою системою України. Визначається адміністративно-правовий статус місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в системі суб’єктів управління фінансовою системою України. З’ясовуються поняття та види громадських суб’єктів управління фінансовою системою України. Уточнюються поняття, структура й ознаки адміністративно-правового механізму управління фінансовою системою України. Характеризуються функції, форми та види управління фінансовою системою України. Узагальнюється зарубіжний досвід управління фінансовою системою та окреслюються можливості його використання в Україні. Пропонуються способи оптимізації системи суб’єктів управління фінансовою системою в Україні, координації та взаємодії між ними. Надаються пропозиції щодо вдосконалення адміністративного законодавства, що визначає відповідальність за правопорушення у фінансовій сфері. Окреслюються критерії оцінювання ефективності управління фінансовою системою.
Appears in Collections: Навчальні та наукові видання видавництва СумДУ

Views

Canada Canada
1
France France
1
Germany Germany
1
Russia Russia
1
Ukraine Ukraine
1585
United States United States
1
Unknown Country Unknown Country
114

Downloads

China China
5
France France
2
Germany Germany
1
Russia Russia
1
Ukraine Ukraine
1586
Unknown Country Unknown Country
555

Files

File Size Format Downloads
Kobzieva_upravlinnia.pdf 2,71 MB Adobe PDF 2150

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.