Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/67569
Title: Елементи адміністративного та кримінального права в трудових та соціальних правовідносинах України
Authors: Lohvynenko, Mykola Ivanovych
Klochko, Alona Mykolaivna
Shlapko, Tetiana Viktorivna 
Дігтяр, А.О.
Keywords: судова система
адміністративні та кримінальні правопорушення
оптимізація
європейська інтеграція
сфера банківської діяльності
адаптація
трудові правовідносини
соціальні правовідносини
результати
судебная система
административные и уголовные правонарушения
оптимизация
европейская интеграция
сфера банковской деятельности
адаптация
трудовые правоотношения
социальные правоотношения
результаты
judiciary
administrative and criminal offenses
optimization
European integration
sphere of banking activity
labor relations
social relationship
results
adaptation
Issue Year: 2018
Publisher: Сумський державний університет
Citation: Елементи адміністративного та кримінального права в трудових та соціальних правовідносинах України [Текст]: звіт про НДР (остаточний) / кер. М.І. Логвиненко. - Суми: Сумський державний університет, 2018. - 75 с.
Abstract: В процесі визначення основних напрямків Європейської інтеграції інститутів адміністративного та кримінального права в систему трудових та соціальніх правовідносин України досліджені питання адміністративно-правового регулювання соціального захисту населення в зарубіжних країнах та на національному рівні; визначені напрямки оптимізації кримінально-правових засобів щодо відповідальності за злочини у сфері банківської діяльності в Україні в умовах євроінтеграції; надані пропозиції щодо удосконалення системи та якості кадрового складу Національної поліції України як складової її ефективного функціонування. Проведений аналіз чинного законодавства України, зокрема, основних засад правового регулювання соціального захисту населення, проблемних питань функціонування банківської системи України, організаційних питань діяльності правоохоронних органів нашої держави в євроінтеграційних умовах дозволив сформулювати такі висновки: 1. Правове регулювання соціального захисту населення у зарубіжних державах зумовлюється багатьма факторами, а саме: станом національного законодавства, історичними традиціями держави, запровадженою на практиці моделлю соціального страхування. З метою покращення діяльності органів державної влади в сфері забезпечення прав інвалідів, існує потреба виведення на новий організаційно-правовий рівень окремих питань адміністративно-правового регулювання. Зокрема, існує необхідність у подальшій гармонізації українського законодавства до міжнародно-правових стандартів; в удосконаленні процедурних норм, пов’язаних зі встановленням статусу інваліда та реалізацією прав і законних інтересів цих осіб; в удосконаленні адміністративно-правового статусу інваліда; у посиленні контролю за додержанням прав людей з інвалідністю; у підвищенні ефективності координаційної діяльності між державними та недержавними органами, підприємствами, установами й організаціями, діяльність яких спрямована на дотримання й реалізацію прав інвалідів; в удосконаленні структури медичних, реабілітаційних та інших закладів, де утримуються або перебувають люди з інвалідністю; а також в удосконаленні порядку надання послуг інвалідам в Україні в цілому.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/67569
Type: Technical Report
Appears in Collections:Звіти з наукових досліджень

Views
Other33
Canada1
Germany1
France1
Downloads
Other85
China2
Germany1
United Kingdom2
Russia1
Ukraine2


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Lohvynenko_1327.pdf749.47 kBAdobe PDF93Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.