Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/67569
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Елементи адміністративного та кримінального права в трудових та соціальних правовідносинах України
Authors Lohvynenko, Mykola Ivanovych  
Klochko, Alona Mykolaivna
Shlapko, Tetiana Viktorivna  
Дігтяр, А.О.
Keywords судова система
адміністративні та кримінальні правопорушення
оптимізація
європейська інтеграція
сфера банківської діяльності
адаптація
трудові правовідносини
соціальні правовідносини
результати
судебная система
административные и уголовные правонарушения
оптимизация
европейская интеграция
сфера банковской деятельности
адаптация
трудовые правоотношения
социальные правоотношения
результаты
judiciary
administrative and criminal offenses
optimization
European integration
sphere of banking activity
labor relations
social relationship
results
adaptation
Type Technical Report
Date of Issue 2018
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/67569
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Елементи адміністративного та кримінального права в трудових та соціальних правовідносинах України [Текст]: звіт про НДР (остаточний) / кер. М.І. Логвиненко. - Суми: Сумський державний університет, 2018. - 75 с.
Abstract В процесі визначення основних напрямків Європейської інтеграції інститутів адміністративного та кримінального права в систему трудових та соціальніх правовідносин України досліджені питання адміністративно-правового регулювання соціального захисту населення в зарубіжних країнах та на національному рівні; визначені напрямки оптимізації кримінально-правових засобів щодо відповідальності за злочини у сфері банківської діяльності в Україні в умовах євроінтеграції; надані пропозиції щодо удосконалення системи та якості кадрового складу Національної поліції України як складової її ефективного функціонування. Проведений аналіз чинного законодавства України, зокрема, основних засад правового регулювання соціального захисту населення, проблемних питань функціонування банківської системи України, організаційних питань діяльності правоохоронних органів нашої держави в євроінтеграційних умовах дозволив сформулювати такі висновки: 1. Правове регулювання соціального захисту населення у зарубіжних державах зумовлюється багатьма факторами, а саме: станом національного законодавства, історичними традиціями держави, запровадженою на практиці моделлю соціального страхування. З метою покращення діяльності органів державної влади в сфері забезпечення прав інвалідів, існує потреба виведення на новий організаційно-правовий рівень окремих питань адміністративно-правового регулювання. Зокрема, існує необхідність у подальшій гармонізації українського законодавства до міжнародно-правових стандартів; в удосконаленні процедурних норм, пов’язаних зі встановленням статусу інваліда та реалізацією прав і законних інтересів цих осіб; в удосконаленні адміністративно-правового статусу інваліда; у посиленні контролю за додержанням прав людей з інвалідністю; у підвищенні ефективності координаційної діяльності між державними та недержавними органами, підприємствами, установами й організаціями, діяльність яких спрямована на дотримання й реалізацію прав інвалідів; в удосконаленні структури медичних, реабілітаційних та інших закладів, де утримуються або перебувають люди з інвалідністю; а також в удосконаленні порядку надання послуг інвалідам в Україні в цілому.
Appears in Collections: Звіти з наукових досліджень

Views

Canada Canada
1
France France
1643
Germany Germany
131569
Greece Greece
37827
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
4934
Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
1530
United Kingdom United Kingdom
9868
United States United States
75652
Unknown Country Unknown Country
53

Downloads

Bulgaria Bulgaria
1
China China
2
France France
263084
Germany Germany
57
Netherlands Netherlands
1
Russia Russia
1
Ukraine Ukraine
263083
United Kingdom United Kingdom
9869
United States United States
1645
Unknown Country Unknown Country
119

Files

File Size Format Downloads
Lohvynenko_1327.pdf 749,47 kB Adobe PDF 537862

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.