Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/67603
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Методи підвищення конкурентоспроможності вищого навчального закладу
Authors Пригара, І.О.
Гаркуша, К.С.
Keywords науково-педагогічна діяльність
конкурентоспроможність
вищі навчальні заклади
научно-педагогическая деятельность
конкурентоспособность
высшие учебные заведения
scientific and pedagogical activity
сompetitiveness
higher educational establishments
Type Conference Papers
Date of Issue 2018
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/67603
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Пригара, І.О. Методи підвищення конкурентоспроможності вищого навчального закладу [Текст] / І.О. Пригара, К.С. Гаркуша // Освіта, наука та виробництво: розвиток і перспективи: матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-методичної конференції, м. Шостка, 19 квітня 2018 р. – Суми: СумДУ, 2018. – С. 139-140.
Abstract Розвиток ринку освітніх послуг України характеризується широким вибором вищих навчальних закладів різної форми власності, різної спеціалізації, з різними методиками та вартістю навчання. Така ситуація зумовила появу конкурентного середовища, в якому для завоювання стійких позицій на ринку освітніх послуг необхідно боротися за абітурієнтів (споживачів послуги), висококваліфікованих викладачів (компетентність викладачів є основним фактором кон- курентоспроможності вищого навчального закладу), фінансове забезпечення своєї діяльності.
Appears in Collections: Наукові видання (ШІ)

Views

Germany Germany
1
Ukraine Ukraine
52
Unknown Country Unknown Country
49

Downloads

Germany Germany
1
Ukraine Ukraine
51
Unknown Country Unknown Country
24

Files

File Size Format Downloads
Pryhara_Harkusha_metody_pidvyshchennia_konkurentospromozhnosti.pdf 708 kB Adobe PDF 76

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.