Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/67603
Title: Методи підвищення конкурентоспроможності вищого навчального закладу
Authors: Пригара, І.О.
Гаркуша, К.С.
Keywords: науково-педагогічна діяльність
конкурентоспроможність
вищі навчальні заклади
научно-педагогическая деятельность
конкурентоспособность
высшие учебные заведения
scientific and pedagogical activity
сompetitiveness
higher educational establishments
Issue Year: 2018
Publisher: Сумський державний університет
Citation: Пригара, І.О. Методи підвищення конкурентоспроможності вищого навчального закладу [Текст] / І.О. Пригара, К.С. Гаркуша // Освіта, наука та виробництво: розвиток і перспективи: матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-методичної конференції, м. Шостка, 19 квітня 2018 р. – Суми: СумДУ, 2018. – С. 139-140.
Abstract: Розвиток ринку освітніх послуг України характеризується широким вибором вищих навчальних закладів різної форми власності, різної спеціалізації, з різними методиками та вартістю навчання. Така ситуація зумовила появу конкурентного середовища, в якому для завоювання стійких позицій на ринку освітніх послуг необхідно боротися за абітурієнтів (споживачів послуги), висококваліфікованих викладачів (компетентність викладачів є основним фактором кон- курентоспроможності вищого навчального закладу), фінансове забезпечення своєї діяльності.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/67603
Type: Theses
Appears in Collections:Наукові видання (ШІ)

Views
Other37
Germany1
Downloads
Other14
Germany1


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Pryhara_Harkusha_metody_pidvyshchennia_konkurentospromozhnosti.pdf708 kBAdobe PDF15Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.