Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/67835
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Синтез і характеристика нових високоентропійних сплавів (TiZrHfNbTa)N/MoN з багатошаровою архітектурою
Authors Bahdasarian, Artem Anatoliiovych  
Клюшниченко, Д.В.
Keywords легування
легирование
alloying
сплави
сплавы
alloys
Type Conference Papers
Date of Issue 2018
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/67835
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Клюшниченко, Д.В. Синтез і характеристика нових високоентропійних сплавів (TiZrHfNbTa)N/MoN з багатошаровою архітектурою [Текст] / Д.В. Клюшниченко, А.А. Багдасарян // Фізика, електроніка, електротехніка: матеріали та програма науково-технічної конференції, м. Суми, 5-9 лютого 2018 р. / Відп. за вип. С.І. Проценко. – Суми: СумДУ, 2018. – С. 45.
Abstract Нова концепція легування, відома як високоентропійні сплави (ВЕС) є новим класом перспективних матеріалів, які мають широкий спектр унікальних властивостей. Основними перевагами ВЕС є висока ентропія змішування, яка може сприяти стабілізації неупорядкованого твердого розчину та запобігати утворенню впорядкованих сполук. У цій роботі ми досліджували нові високоентропійні сплави (TiZrHfNbTa)N/MоN з унікальною наноламінованою структурою.
Appears in Collections: Наукові видання (ЕлІТ)

Views

Ukraine Ukraine
517
Unknown Country Unknown Country
128

Downloads

Unknown Country Unknown Country
6

Files

File Size Format Downloads
Kliushnychenko_Bahdasarian_vysokoentropiini_splavy.pdf 432,84 kB Adobe PDF 6

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.