Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/67892
Title: Вивчення структури поверхні полікристалічних плівок Zn2SnO4
Authors: Opanasiuk, Anatolii Serhiiovych 
Салогуб, А.О.
Keywords: полікристалічна плівка
поликристаллическая пленка
pollykrystalline film
спрей-піроліз
спрей-пиролиз
spray pyrolysis
водні розчини
водные растворы
aqueous solutions
Issue Year: 2018
Publisher: Сумський державний університет
Citation: Салогуб, А.О. Вивчення структури поверхні полікристалічних плівок Zn2SnO4 [Текст] / А.О. Салогуб, А.С. Опанасюк // Фізика, електроніка, електротехніка: матеріали та програма науково-технічної конференції, м. Суми, 5-9 лютого 2018 р. / Відп. за вип. С.І. Проценко. – Суми: СумДУ, 2018. – С. 44.
Abstract: Полікристалічні плівки Zn2SnO4 були отримані хімічним методом пульсуючого спрей-піролізу. Джерелом Sn та Zn слугували водні розчини 0,25 M пентагідратутетрахлориду олова і 0,5 M гексагідрату нітрату цинку. Температура скляної підкладки при нанесені шарів Zn2SnO4 змінювалась в діапазоні 250-450 ºС з кроком в 50 ºС.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/67892
Type: Theses
Appears in Collections:Наукові видання (ЕлІТ)

Views
Other11
Downloads
Other3


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Salohub_Opanasiuk_polikrystalichni_plivky.pdf449.46 kBAdobe PDF3Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.