Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/67911
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Мікроструктура та фізико – хімічні властивості високоентропійних сплавів, які містять міжвузлові атоми
Authors Bahdasarian, Artem Anatoliiovych  
Пуліка, В.І.
Keywords мікроструктура
микроструктура
microstructure
корозія
коррозия
corrosion
сплави
сплавы
alloys
Type Conference Papers
Date of Issue 2018
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/67911
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Пуліка, В.І. Мікроструктура та фізико – хімічні властивості високоентропійних сплавів, які містять міжвузлові атоми [Текст] / В.І. Пуліка, А.А. Багдасарян // Фізика, електроніка, електротехніка: матеріали та програма науково-технічної конференції, м. Суми, 5-9 лютого 2018 р. / Відп. за вип. С.І. Проценко. – Суми: СумДУ, 2018. – С. 47.
Abstract Тенденції постійного зростання вимог, до надійності металообробної техніки та механізмів, обумовлює необхідність розвитку принципово нових концепцій синтезу або удосконалення матеріалів покриттів,а саме вимоги к стійкості до корозії, високої твердості та стійкості до окислення.. Останнім часом високоентропійні багатокомпонентні сплави (high-entropy alloy) привернули велику увагу дослідників завдяки своїй унікальній багатоелементній структурі твердого розчину і чудовими властивостями.
Appears in Collections: Наукові видання (ЕлІТ)

Views

Ukraine Ukraine
768
Unknown Country Unknown Country
52

Downloads

Ukraine Ukraine
769
Unknown Country Unknown Country
7

Files

File Size Format Downloads
Pulika_Bahdasarian_vysokoentropiini_splavy.pdf 432,44 kB Adobe PDF 776

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.