Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/67964
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Збірник задач з квантової та ядерної фізики
Authors Ihnatenko, Viktoriia Mykhailivna
Nefedchenko, Vasyl Fedorovych
Keywords квантова фізика
ядерна фізика
радіоактивне випромінювання
квантовая физика
ядерная физика
радиоактивное излучение
quantum physics
nuclear physics
radioactive radiation
Type Schoolbook
Date of Issue 2018
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/67964
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Ігнатенко, В.М. Збірник задач з квантової та ядерної фізики [Текст]: навч. посіб. / В.М. Ігнатенко, В.Ф. Нефедченко. - Суми: СумДУ, 2018. - 224 с. - ISBN 978-611-01-1047-1
Abstract Навчальний посібник містить теоретичний матеріал, зведення основних формул, питання з теоретичного матеріалу, приклади розв’язування задач, задачі для самостійного вивчення з квантової та ядерної фізики за розділами: «Атом водню в теорії Бора. Рентгенівські спектри», «Теорія де Бройля. Рівняння Шредінгера», «Елементи фізики твердого тіла», «Будова ядра атома. Радіоактивність. Ядерні реакції», «Поглинання радіоактивного випромінювання. Елементи дозиметрії. Елементарні частинки». Посібник призначений для проведення практичних, індивідуальних занять та самостійної роботи з фізики. Для студентів інженерно-технічних та педагогічних спеціальностей першого і другого рівнів закладів вищої освіти.
Appears in Collections: Навчальні та наукові видання видавництва СумДУ

Views

Ukraine Ukraine
8680
Unknown Country Unknown Country
48

Downloads

Canada Canada
1
Czech Republic Czech Republic
1
France France
570
Georgia Georgia
1
Germany Germany
575
Netherlands Netherlands
731
Poland Poland
183
Romania Romania
1
Russia Russia
894
Ukraine Ukraine
8691
United Kingdom United Kingdom
305
United States United States
271
Unknown Country Unknown Country
846

Files

File Size Format Downloads
Ihnatenko_iaderna_fizyka.pdf 2,21 MB Adobe PDF 13070

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.