Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/68042
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Оптимальні та адаптивні системи
Authors Sokolov, Serhii Viktorovych
Keywords варіаційне числення
адаптивні системи
динамічне програмування
вариационное исчисление
адаптивные системы
динамическое программирование
variational calculus
adaptive systems
dynamic programming
Type Book
Date of Issue 2018
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/68042
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Соколов, С.В. Оптимальні та адаптивні системи [Текст]: навч. посіб. / С.В. Соколов. - Суми: СумДУ, 2018. - 221 с.
Abstract У навчальному посібнику викладена теорія оптимальних та адаптивних систем для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки «Системна інженерія». Наведені основні методи і приклади розв'язування типових задач, питання самоконтролю та приклади завдань для самостійної роботи студента, що сприяє кращому засвоєнню навчального матеріалу з однойменної навчальної дисципліни, та інший довідковий матеріал.
Appears in Collections: Навчальні та наукові видання видавництва СумДУ

Views

Ukraine Ukraine
140
Unknown Country Unknown Country
24

Downloads

Ukraine Ukraine
146
Unknown Country Unknown Country
42

Files

File Size Format Downloads
Sokolov_adaptyvni_systemy.pdf 3,28 MB Adobe PDF 188

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.