Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/68042
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Оптимальні та адаптивні системи
Authors Sokolov, Serhii Viktorovych  
Keywords варіаційне числення
адаптивні системи
динамічне програмування
вариационное исчисление
адаптивные системы
динамическое программирование
variational calculus
adaptive systems
dynamic programming
Type Book
Date of Issue 2018
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/68042
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Соколов, С.В. Оптимальні та адаптивні системи [Текст]: навч. посіб. / С.В. Соколов. - Суми: СумДУ, 2018. - 221 с.
Abstract У навчальному посібнику викладена теорія оптимальних та адаптивних систем для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки «Системна інженерія». Наведені основні методи і приклади розв'язування типових задач, питання самоконтролю та приклади завдань для самостійної роботи студента, що сприяє кращому засвоєнню навчального матеріалу з однойменної навчальної дисципліни, та інший довідковий матеріал.
Appears in Collections: Навчальні та наукові видання видавництва СумДУ

Views

Lithuania Lithuania
1
Ukraine Ukraine
2240
United Kingdom United Kingdom
1121
United States United States
366
Unknown Country Unknown Country
24

Downloads

France France
1
Germany Germany
1
Ukraine Ukraine
3753
United Kingdom United Kingdom
1
Unknown Country Unknown Country
42

Files

File Size Format Downloads
Sokolov_adaptyvni_systemy.pdf 3,28 MB Adobe PDF 3798

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.