Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/68729
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Student as stakeholder: "voice of customer" in higher education quality development
Other Titles Студент як стейклохдер: "думка споживача" у розвитку менеджменту якості вищої освіти
Authors Degtjarjova, I.
Lapina, I.
Freidenfelds, D.
Keywords quality in higher education
stakeholder
stakeholder theors
added value
якість вищої освіти
зацікавлені сторони
теорія зацікавлених сторін
додана вартість
Type Article
Date of Issue 2018
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/68729
Publisher Sumy State University
License
Citation Degtjarjova, I., Lapina, I., & Freidenfelds, D. (2018). Student as stakeholder:" voice of customer" in higher education quality development. Marketing and Management of Innovations, 2, 388-398. http://doi.org/10.21272/mmi.2018.2-30
Abstract According to the continuous improvement principles, all Higher Education Institutions (hereafter – HEIs) focus on the requirement to improve organizational processes and achieve quality, create added value and achieve stakeholders’ satisfaction. The aim of the research is to analyse the concept “quality in higher education”, define the stakeholders within the system of higher education and to analyse students’ opinion about the importance and performance of the factors of quality of higher education. The research methods are a literature overview, analysis and synthesis, logical and comparative analysis, as well as Importance-Performance Analysis (IPA). The results of analysis showed that there are two global strategies for defining quality of higher education. The first strategy is process-oriented, the second used the specific indicators (administrative, student support, instructional; procedural quality; student performance, employability etc.). The research results show that the concept of quality is very complicated and depends on different factors, objectives of the organisation and personal experience. It is clear that students are the most important stakeholders; quality of the academic staff and study programmes are the most important elements in ensuring quality of higher education; organisation of the study process and delivery of study programmes are the most important activities. The factors that should be considered in the future are Clear achievement assessment and feedback, Teaching methods, Student-centred learning, State subsidized studies according to quality criteria and Funding of higher education. As a perspective for investigation, it would also be helpful to find out why students consider extracurricular activities (sports, arts, etc.) and HEI reputation as factors with a low impact on quality of education, but so much attention is paid to them.
Відповідно до принципів безперервного вдосконалення менеджменту якості освіти, всі вищі навчальні заклади зосереджуються на необхідності вдосконалення організаційних процесів та досягнення якості, створюючи додаткові переваги та задовольняючи потреби стейкхолдерів. Метою даного дослідження є аналіз поняття "якість у вищій освіті", визначення зацікавлених сторін у системі вищої освіти та аналіз студентської думки про важливість та ефективність факторів, які є визначальними детермінантами якості вищої освіти. У рамках даного дослідження використовувались наступні методи: огляд літератури, аналіз та синтез, логічний та порівняльний аналіз, а також аналіз важливості/ефективності (IPA). Результати дослідження засвідчили, що існують дві глобальні стратегії в менеджменті якості вищої освіти: перша орієнтована на процес, друга аналізує конкретні показники (адміністративний устрій, підтримку студентів, навчальну якість, успішність студентів, можливості працевлаштування тощо). Результати проведеного дослідження показали, що базовими детермінантами, які формують концепцію менеджменту якості вищої освіти, є цілі організації (університету) та особистий досвід. Серед широкого кола стейкхолдерів менеджменту якості вищої освіти найважливішими є студенти, а серед кола елементів цієї системи – якість навчального персоналу, організація навчального процесу та структура навчальних програм. Фактори, вплив яких на якість вищої освіти є значним та які потребують більш глибокого формалізованого дослідження, – це методологія та методичний інструментарій оцінювання досягнень студентів, організація зворотного зв'язку зі стейкхолдерами, методи навчання, студентоорієнтоване навчання, фінансування вищої освіти. Важливим напрямком подальшого удосконалення менеджменту якості вищої освіти є також пошук причин, за яких цілий ряд факторів, що формально мають низький вплив на якість освіти, все ж таки визначаються самими студентами як такі, які суттєво вплинули на їх вибір вищого навчального закладу (зокрема – наявна базу для позанавчальної діяльності (спорт, мистецтво тощо) та репутація вищого навчального закладу).
Appears in Collections: Маркетинг і менеджмент інновацій (Marketing and Management of Innovations)

Views

Armenia Armenia
1
Australia Australia
-1812323364
Austria Austria
-1875623186
Botswana Botswana
-1875623218
Brazil Brazil
386750246
Canada Canada
-1812323374
Chile Chile
1
China China
4576
Croatia Croatia
1
Ecuador Ecuador
-1875623189
Egypt Egypt
1
Ethiopia Ethiopia
1
Finland Finland
1
France France
1794061571
Germany Germany
-1812323358
Ghana Ghana
386750242
Greece Greece
-1754683320
Hong Kong SAR China Hong Kong SAR China
-801813998
Hungary Hungary
-215237605
India India
-801813999
Indonesia Indonesia
-1812323354
Iran Iran
-1812323359
Ireland Ireland
-1337361316
Israel Israel
1363914
Italy Italy
1
Japan Japan
-1949422302
Kazakhstan Kazakhstan
1
Kenya Kenya
-775657976
Lithuania Lithuania
-1892112772
Malaysia Malaysia
-775657950
Mauritius Mauritius
212078
Mexico Mexico
1
Morocco Morocco
1
Netherlands Netherlands
-1949422310
Nigeria Nigeria
-1875623223
Norway Norway
-1875623239
Oman Oman
1
Pakistan Pakistan
-1875623222
Peru Peru
212076
Philippines Philippines
-1812323361
Portugal Portugal
-1812323385
Romania Romania
4578
Saudi Arabia Saudi Arabia
-1875623171
Singapore Singapore
-1892112773
Somalia Somalia
-803246121
South Africa South Africa
-1875623225
South Korea South Korea
764746699
Spain Spain
-1875623184
Sweden Sweden
1
Taiwan Taiwan
-1875623216
Tanzania Tanzania
-1754683333
Thailand Thailand
-1812323370
Turkey Turkey
-1875623168
U.S. Virgin Islands U.S. Virgin Islands
1
Uganda Uganda
1
Ukraine Ukraine
345182724
United Arab Emirates United Arab Emirates
1326199035
United Kingdom United Kingdom
-801814001
United States United States
-801814002
Unknown Country Unknown Country
-1949422303
Vanuatu Vanuatu
1
Vietnam Vietnam
-1949422306

Downloads

Australia Australia
-1875623207
Botswana Botswana
1
Brazil Brazil
1
Canada Canada
1
Colombia Colombia
1
Croatia Croatia
1
Ecuador Ecuador
-1875623187
France France
-1875623195
Germany Germany
-1949422312
Ghana Ghana
1
Hong Kong SAR China Hong Kong SAR China
-1949422305
Hungary Hungary
-1875623173
India India
-1812323352
Indonesia Indonesia
-1812323356
Iran Iran
1
Iraq Iraq
1
Ireland Ireland
1
Japan Japan
-1875623177
Kenya Kenya
1
Lithuania Lithuania
1
Malawi Malawi
-775657971
Malaysia Malaysia
-1812323377
Mexico Mexico
1
Morocco Morocco
1
Namibia Namibia
1
Nepal Nepal
1
Netherlands Netherlands
1
New Zealand New Zealand
1
Oman Oman
-775657940
Pakistan Pakistan
-1892112787
Peru Peru
1
Philippines Philippines
-801813996
Poland Poland
1
Portugal Portugal
1
Romania Romania
1
Saudi Arabia Saudi Arabia
-1875623170
South Africa South Africa
-1875623192
Sri Lanka Sri Lanka
-1754683340
Taiwan Taiwan
1
Thailand Thailand
-1812323372
Turkey Turkey
-1875623167
Ukraine Ukraine
-775657970
United Arab Emirates United Arab Emirates
1326199033
United Kingdom United Kingdom
-1812323375
United States United States
-1812323357
Unknown Country Unknown Country
-775657929
Vietnam Vietnam
-775657946

Files

File Size Format Downloads
Degtjarjova_mmi_2_2018.pdf 484,5 kB Adobe PDF 1876234566

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.