Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/68752
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title The consumer protection as a driver of innovative development: case study for consumers of financial services
Other Titles Захист прав споживачів як драйвер інноваційного розвитку: дослідження прикладу для споживачів фінансових послуг
Authors Poliakh, S.
ORCID
Keywords innovation development
financial attraction of population
financial accessibility
financial stability
economic growth
state regulation
World Bank
інноваційний розвиток
фінансове залучення населення
фінансова доступність
фінансова стабільність
економічне зростання
державне регулювання
Світовий банк
Type Article
Date of Issue 2018
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/68752
Publisher Sumy State University
License
Citation Poliakh, S. (2018). The consumer protection as a driver of innovative development: case study for consumers of financial services. Marketing and Management of Innovations, 2, 378-387. http://doi.org/10.21272/mmi.2018.2-29
Abstract Today, there is a clear understanding of the concept of “financial accessibility” as a necessary condition for sustainable poverty reduction, innovation and economic growth. However, the relationship between financial availability and traditional for the financial sector to ensure the stability, integrity and protection of consumers of financial services has not been sufficiently studied and not considered in a single context. This situation began to be corrected and acquired a special urgency in the post-crisis period, when the study of this problem could help to understand the causes of the onset of financial structural changes. The purpose of the paper is a research of the nature of implicit connections between the level of protection of consumers interests of the financial services market as drivers of innovation development in the country, and three conditional sectors: general economic status, public administration and financial stability. The basis of the study was the statistical information of the IMF, CGAP and the World Bank on the Financial Access 2010 database, the Global Findex database and the G20 Financial Inclusion Indicators of the World Bank, the database of OECD/INFE on Adult Financial Literacy at the time of 2010 for 95 countries with different levels of economic development. The system of simultaneous structural equations was used as a method for calculations. 31 indicators were selected for formalizing the implicit structural links between the four contingent sectors: the general economic condition of the countries, public administration, financial stability of the countries and the level of protection of the interests of consumers of the financial services market, among which 12 major components were selected by the method of main analysis, included for further analysis. The formalization of the relationships between the latent variables introduced in the study allowed the following conclusion: with an increase in the level of protection of the interests of consumers of the financial services market, the level of public administration and the general economic state is growing. Thus, it was confirmed the thesis that the level of consumer protection in case of consumer financial services market fulfills the role of a locomotive for innovative development of the country as a whole.
Наразі у світовій практиці сформовано чітке розуміння того, що "фінансова доступність" є необхідною умовою зниження бідності, інноваційного та економічного зростання. Однак зв'язок між фінансовою доступністю та традиційними для фінансового сектору інструментами забезпечення стабільності, цілісності та захисту інтересів споживачів фінансових послуг є недостатньо вивченими і не розглядаються в єдиному контексті. Дана ситуація набула особливої актуальності в посткризовий період, коли вивчення цієї проблеми могло б допомогти зрозуміти причини настання негативних фінансово-структурних змін. Метою роботи є дослідження характеру неявних зв'язків між рівнем захисту інтересів споживачів фінансових послуг та трансформаційними (інноваційними) змінами в трьох умовних секторах: економіці, публічному управлінні та у фінансовому секторі. Основою дослідження є статистична інформація МВФ, CGAP та Світового банку (база даних Financial Access 2010), Findex та Індикатори фінансової інтеграції G20 Світового банку, базу даних OECD/INFE з фінансової грамотності дорослих на момент 2010 року для 95 країн з різним рівнем економічного розвитку. В якості методу обчислень використовувалася система структурних рівнянь. Було обрано 31 показник для формалізації неявних структурних зв'язків між чотирма умовними індикаторами: економічний стан країн, публічне управління, фінансова стійкість країни та рівень захисту інтересів споживачів фінансових послуг. Застосовані технології фільтрації дозволили для подальшого аналізу відібрати 12 основних компонентів. Формалізація зв’язків між латентними змінами, внесеними в модель, дозволила зробити наступний висновок: з підвищенням рівня захисту інтересів споживачів фінансових послуг зростає якість та ефективність публічного управління та загальний рівень розвитку економіки. Таким чином, була підтверджена гіпотеза, що забезпечення якісного захисту споживачів послуг (у даному випадку – фінансових послуг) є необхідною передумовою для активізації інноваційного розвитку країни в цілому.
Appears in Collections: Маркетинг і менеджмент інновацій (Marketing and Management of Innovations)

Views

Armenia Armenia
1
Australia Australia
1
China China
1
France France
1
Gambia Gambia
154798954
Germany Germany
1
Greece Greece
1
Hong Kong SAR China Hong Kong SAR China
1
India India
438092373
Indonesia Indonesia
1
Ireland Ireland
382029
Israel Israel
1
Lithuania Lithuania
1
Macao SAR China Macao SAR China
1
Malaysia Malaysia
382025
Netherlands Netherlands
438092377
Philippines Philippines
1
Poland Poland
1
South Africa South Africa
1
Ukraine Ukraine
40762
United Kingdom United Kingdom
1205193734
United States United States
358092441
Unknown Country Unknown Country
15
Vietnam Vietnam
4453

Downloads

Australia Australia
1
Ethiopia Ethiopia
9321273
France France
1
Gambia Gambia
154798957
Germany Germany
2375
India India
438092382
Iraq Iraq
1
Lithuania Lithuania
1
Macao SAR China Macao SAR China
1
Nigeria Nigeria
1205193732
Poland Poland
1
South Africa South Africa
9321265
Ukraine Ukraine
90441
United Kingdom United Kingdom
154798961
United States United States
-1699888119
Unknown Country Unknown Country
15
Vietnam Vietnam
1

Files

File Size Format Downloads
Poliakh_MMI_A29-02-2018.pdf 533,84 kB Adobe PDF 271731289

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.