Search
Clear search fields
Showing results 1 to 16 of 16
Issue Year Title Author(s) Type Views Downloads
2019 Innovative Development of Ukraine: Strategies, Models, Mechanisms Ivanova, O.M.; Ivanova, V.V. Article 210 194
2018 Innovation marketing to enhance competitiveness: case of Armenia and Ukraine Shkarupa, Olena Vasylivna; Isahakyan, Sh. Article 351 303
2014 Разработка модели мотивации персонала как ключевой компонент управления инновационной деятельностью Крикуненко, Д.А. Article 974 999
2013 Інноваційний розвиток організацій: невід’ємні складові та чинники впливу П’ятницька, Г.Т. Article 1123 1195
2013 Сутність та передумови інноваційного розвитку підприємств Найдюк, В.С. Article 4255 4579
2013 Шляхи розвитку інноваційної діяльності України в глобалізованому економічному просторі Shypulina, Yuliia Serhiivna; Костик, О.В. Article 828 734
2012 Інституційний підхід до формування інноваційних систем на регіональному рівні Коюда, О.П. Article 1159 1453
2012 Формирование стратегии государственно-частного партнерства в инновационном развитии Республики Беларусь Яшева, Г.А. Article 918 2592
2012 Застосування теорій циклічності та конкурентних переваг для прогнозування напрямів інноваційного розвитку целюлозно-паперової промисловості Дунська, Алла Рашидівна Article 1776 1397
2012 Теоретичні основи формування стратегії інноваційного розвитку в контексті інтенсифікації інноваційних процесів Куценко, Тетяна Миколаївна Article 560 1269
2012 Оцінка інноваційного потенціалу підприємств у контексті інноваційного розвитку регіонів Zakharkin, Oleksii Oleksandrovych; Kharchenko, Mykola Oleksiiovych; Івахнова, А.Л. Article 1139 1346
2011 Науково-методичні засади управління екологічно спрямованим інноваційним розвитком на різних рівнях Kasianenko, Tetiana Viacheslavivna Article 1863 1985
2011 «Нова економіка» та інноваційний розвиток Яремко, Лариса Адольфівна; Яремко, Лариса Адольфовна; Yaremko, Larysa Adolfivna Article 1904 1888
2011 Сутність регіонального інноваційного розвитку Бойченко, В.С. Article 3795 4312
2011 Генезис теории менеджмента качества в условиях инновационного экономического развития Швець, Юрій Юрійович; Швец, Юрий Юрьевич; Shvets, Yurii Yuriiovych Article 2157 2196
2011 Шляхи покращення фінансування інноваційного ровзитку в Україні з використанням міжнародного розвитку Kobushko, Ihor Mykolaiovych; Гусейнова, Еліна Ільгар; Гусейнова, Элина Ильгар; Guseinova, Elina Ilgar Article 8476 9030