Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/69414
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Взаємозв'язок ступеня недостатності імунітету і змін рівнів ANA у хворих на хронічний вірусний гепатит С, що перебувають на противірусній терапії
Authors Chemych, Mykola Dmytrovych  
Lishnevska, Anastasiia Hennadiivna  
ORCID http://orcid.org/0000-0002-7085-5448
http://orcid.org/0000-0002-3388-1508
Keywords гепатит С
hepatitis C
імунітет
имунитет
immunity
Type Conference Papers
Date of Issue 2018
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/69414
Publisher Укрмедкнига
License
Citation Чемич, М.Д. Взаємозв'язок ступеня недостатності імунітету і змін рівнів ANA у хворих на хронічний вірусний гепатит С, що перебувають на противірусній терапії [Текст] / М.Д. Чемич, А.Г. Лішневська // Сучасні діагностичні, лікувальні і профілактичні технології у практиці інфекціоніста: Всеукраїнська науково-практична конференція інфекціоністів і пленум ГО "Всеукраїнська асоціація інфекціоністів", м. Чернівці, 4-5 жовтня 2018 р. - Тернопіль: Укрмедкнига, 2018. - С. 114-116.
Abstract Наукові дослідження щодо питань патогенезу хронічного гепатиту С довели, що дисфункція імунного статусу організму зумовлює тривалу персистенцію збудника цієї інфекції та призводить до хронізації захворювання. Тому з'ясування порушень імунної системи у хворих на гепатит С і встановлення зв'язків між ними є важливою складовою оптимізації сучасного лікування та реабілітації.
Научные исследования по вопросам патогенеза хронического гепатита С доказали, что дисфункция иммунной системы организма приводит к длительной персистенции возбудителя этой инфекции и к хронизации заболевания. Поэтому выяснение нарушений иммунной системы у больных гепатитом С и установления связей между ними является важной составляющей оптимизации современного лечения и реабилитации.
Scientific studies on the pathogenesis of chronic hepatitis C have proved that the dysfunction of the body's immune system leads to a long persistence of the pathogen of this infection and to chronic disease. Therefore, the elucidation of disorders of the immune system in patients with hepatitis C and the establishment of links between them is an important component of the optimization of modern treatment and rehabilitation.
Appears in Collections: Наукові видання (НН МІ)

Views

Finland Finland
1
France France
1
Greece Greece
1
Iran Iran
1
Ireland Ireland
183760
Lithuania Lithuania
1
Sweden Sweden
1
Switzerland Switzerland
1
Ukraine Ukraine
7284271
United Kingdom United Kingdom
3668212
United States United States
20594879
Unknown Country Unknown Country
7284270

Downloads

Germany Germany
1
India India
1
Lithuania Lithuania
1
Ukraine Ukraine
20594879
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
20594880
Unknown Country Unknown Country
66

Files

File Size Format Downloads
лишневська черновцы.pdf 6,53 MB Adobe PDF 41189829

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.