Кваліфікаційні випускні роботи здобувачів вищої освіти (ШІ) [91]

Browse by
Showing results 1 to 20 of 91
Issue Year Title Author(s) Type Views Downloads
2020 Автоматизація водогрійного котла КВГ-6,5-150 Корнієнко, Є.М. Bachelous Paper 173 181
2020 Автоматизація змішувально-зарядної машини для емульсійних вибухових речовин Моргулець, Б.О. Bachelous Paper 83 88
2020 Автоматизація технологічного процесу нанесення двошарового покриття на вироби Рудюк, О.В. Bachelous Paper 55 57
2020 Автоматизація технологічного процесу нітрування піридину Рухляда, О.В. Bachelous Paper 64 59
2020 Автоматизація технологічного процесу очищення окислів азоту Грандецький, M.B. Bachelous Paper 49 48
2020 Аналіз основних фондів підприємства Тарасенко, Є.С. Bachelous Paper 67 72
2021 Аналіз та оцінка витрат виробничого підприємства Невесенко, А.О. Bachelous Paper 95 100
2020 Виробництво NTK-добрив. Барабанна сушарка. Крамський, М.М. Bachelous Paper 77 75
2020 Виробництво ацетону. Дефлегматор ректифікаційної колони потужністю 6000 кг/год. Силак, М.Р. Bachelous Paper 35 34
2020 Виробництво ацетону. Ректифікаційна колона з барботажними тарілками потужністю по ацетону 6000кг/годину Рощина, А.В. Bachelous Paper 65 67
2021 Виробництво ацетону. Тарілчаста ректифікаційна колона для розділу суміші ацетон-вода продуктивністю по ацетону 6000 т/рік Малюженко, В.А. Bachelous Paper 49 50
2021 Виробництво ацетону. Тарілчаста ректифікаційна колона потужність по вихідній суміші 13500 кг/годину Дудуков, Д.О. Bachelous Paper 36 36
2021 Виробництво бензолу. Кожухотрубчастий випарник толуолу потужністю 12 т/год. Кривой, М.Г. Bachelous Paper 50 49
2021 Виробництво вуглекислого марганцю. Барабанна сушарка для сушки кристалів вуглекислого марганцю продуктивністю за висушеним матеріалом 1700 кг/годину Шуст, В.В. Bachelous Paper 40 38
2021 Виробництво гідрохінону. Барабанна сушарка гідрохінону потужністю по готовому продукту 400 кг/год. Череповський, В.С. Bachelous Paper 53 1
2020 Виробництво гідрохінону. Барабанна сушарка для сушки гідрохінону потужністю 2600 кг/год. Рогацький, В.В. Bachelous Paper 50 53
2020 Виробництво димного пороху. Розробити сушарку- гранулятор киплячого шару для сушіння димного пороху продуктивністю 100 кг/годину на готовий порох. Закарлюка, В.О. Bachelous Paper 40 46
2021 Виробництво метанолу. Насадочна ректифікаційна колона для розділу бінарної суміші метанол-вода потужністю по вихідній суміші 16 т/годину Довбиш, А.Ю. Bachelous Paper 58 52
2021 Виробництво метилового спирту. Тарілчаста ректифікаційна колона для розділення бінарної суміші метиловий спирт-вода продуктивністю по вихідній суміші 12000 кг/годину Вайнраух, А.І. Bachelous Paper 33 36
2021 Виробництво оцтової кислоти. Насадочна ректифікаційна колона потужність по вихідній суміші 6500 кг/годину Томорка, П.В. Bachelous Paper 41 41