Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти (ШІ) [184]

Browse by
Showing results 1 to 20 of 184
Issue Year Title Author(s) Type Views Downloads
2020 Автоматизація водогрійного котла КВГ-6,5-150 Корнієнко, Є.М. Bachelous Paper 1717502231 -999005782
2020 Автоматизація змішувально-зарядної машини для емульсійних вибухових речовин Моргулець, Б.О. Bachelous Paper 565735769 1271951287
2020 Автоматизація технологічного процесу нанесення двошарового покриття на вироби Рудюк, О.В. Bachelous Paper 793726847 1640018539
2020 Автоматизація технологічного процесу нітрування піридину Рухляда, О.В. Bachelous Paper -752540007 -173142659
2020 Автоматизація технологічного процесу очищення окислів азоту Грандецький, M.B. Bachelous Paper 5245345 6619682
2023 Аналіз зовнішньоекономічних зв'язків сучасного підприємства Білецька, А.С. Bachelous Paper 722216760 2039239394
2020 Аналіз основних фондів підприємства Тарасенко, Є.С. Bachelous Paper 178908764 463317988
2021 Аналіз та оцінка витрат виробничого підприємства Невесенко, А.О. Bachelous Paper -1360044159 -637833461
2022 Аналіз інвестиційної привабливості підприємства Садовнича, Д.М. Bachelous Paper 461231120 1673829088
2020 Виробництво NTK-добрив. Барабанна сушарка. Крамський, М.М. Bachelous Paper -2082998818 -520297217
2024 Виробництво азотної кислоти. Розробити насадочний абсорбер для поглинання сірководню із суміші його з азотом та метаном продуктивністю 8 т/годину Галенко, Є.І. Bachelous Paper 9 7
2022 Виробництво аміаку Костеров, А.А. Masters thesis 688100145 1517592403
2020 Виробництво ацетону. Дефлегматор ректифікаційної колони потужністю 6000 кг/год. Силак, М.Р. Bachelous Paper 54374702 55554068
2020 Виробництво ацетону. Ректифікаційна колона з барботажними тарілками потужністю по ацетону 6000кг/годину Рощина, А.В. Bachelous Paper 363180428 1287069412
2021 Виробництво ацетону. Тарілчаста ректифікаційна колона для розділу суміші ацетон-вода продуктивністю по ацетону 6000 т/рік Малюженко, В.А. Bachelous Paper -866757033 1173654600
2021 Виробництво ацетону. Тарілчаста ректифікаційна колона потужність по вихідній суміші 13500 кг/годину Дудуков, Д.О. Bachelous Paper -425361035 -917020437
2021 Виробництво бензилового спирту Шевченко, Є.С. Masters thesis 294806524 306737146
2021 Виробництво бензолу. Кожухотрубчастий випарник толуолу потужністю 12 т/год. Кривой, М.Г. Bachelous Paper -1084065486 1570978657
2022 Виробництво великозернистих солей хлориду натрію. Кристалізатор-класифікатор потужністю 1250 т/рік Точило, В.І. Bachelous Paper 297121808 267687267
2022 Виробництво вуглекислого марганцю продуктивністю 2000 т/рік. Розробити камерний фільтр-прес Клименко, В.С. Bachelous Paper 118754694 254901060