Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти (ШІ) [135]

Browse by
Showing results 1 to 20 of 135
Issue Year Title Author(s) Type Views Downloads
2020 Автоматизація водогрійного котла КВГ-6,5-150 Корнієнко, Є.М. Bachelous Paper 174733917 329437182
2020 Автоматизація змішувально-зарядної машини для емульсійних вибухових речовин Моргулець, Б.О. Bachelous Paper 45101 75235
2020 Автоматизація технологічного процесу нанесення двошарового покриття на вироби Рудюк, О.В. Bachelous Paper 97031 418450
2020 Автоматизація технологічного процесу нітрування піридину Рухляда, О.В. Bachelous Paper 87383 389345
2020 Автоматизація технологічного процесу очищення окислів азоту Грандецький, M.B. Bachelous Paper 4931 7588
2020 Аналіз основних фондів підприємства Тарасенко, Є.С. Bachelous Paper 119079 903206
2021 Аналіз та оцінка витрат виробничого підприємства Невесенко, А.О. Bachelous Paper 117455869 32290636
2022 Аналіз інвестиційної привабливості підприємства Садовнича, Д.М. Bachelous Paper 36048 86977
2020 Виробництво NTK-добрив. Барабанна сушарка. Крамський, М.М. Bachelous Paper 82083 107422
2022 Виробництво аміаку Костеров, А.А. Masters thesis 22 43
2020 Виробництво ацетону. Дефлегматор ректифікаційної колони потужністю 6000 кг/год. Силак, М.Р. Bachelous Paper 6787 11948
2020 Виробництво ацетону. Ректифікаційна колона з барботажними тарілками потужністю по ацетону 6000кг/годину Рощина, А.В. Bachelous Paper 419962 1099792
2021 Виробництво ацетону. Тарілчаста ректифікаційна колона для розділу суміші ацетон-вода продуктивністю по ацетону 6000 т/рік Малюженко, В.А. Bachelous Paper 200742 256473
2021 Виробництво ацетону. Тарілчаста ректифікаційна колона потужність по вихідній суміші 13500 кг/годину Дудуков, Д.О. Bachelous Paper 849474 1615034
2021 Виробництво бензилового спирту Шевченко, Є.С. Masters thesis 2137 5903
2021 Виробництво бензолу. Кожухотрубчастий випарник толуолу потужністю 12 т/год. Кривой, М.Г. Bachelous Paper 506561 287681
2022 Виробництво великозернистих солей хлориду натрію. Кристалізатор-класифікатор потужністю 1250 т/рік Точило, В.І. Bachelous Paper 19438 4383
2022 Виробництво вуглекислого марганцю продуктивністю 2000 т/рік. Розробити камерний фільтр-прес Клименко, В.С. Bachelous Paper 9858 12040
2021 Виробництво вуглекислого марганцю. Барабанна сушарка для сушки кристалів вуглекислого марганцю продуктивністю за висушеним матеріалом 1700 кг/годину Шуст, В.В. Bachelous Paper 312658 904725
2022 Виробництво вуглекислого марганцю. Барабанна сушарка потужністю 2000 т/рік. Початкова вологість 22 %, кінцева – 2% Карпенко, Д.О. Bachelous Paper 5693 4418