Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти (ШІ) [163]

Browse by
Showing results 1 to 20 of 163
Issue Year Title Author(s) Type Views Downloads
2020 Автоматизація водогрійного котла КВГ-6,5-150 Корнієнко, Є.М. Bachelous Paper 929588622 1959313001
2020 Автоматизація змішувально-зарядної машини для емульсійних вибухових речовин Моргулець, Б.О. Bachelous Paper 12131375 29391599
2020 Автоматизація технологічного процесу нанесення двошарового покриття на вироби Рудюк, О.В. Bachelous Paper 12846833 22617165
2020 Автоматизація технологічного процесу нітрування піридину Рухляда, О.В. Bachelous Paper 48059430 12571108
2020 Автоматизація технологічного процесу очищення окислів азоту Грандецький, M.B. Bachelous Paper 84522 364268
2023 Аналіз зовнішньоекономічних зв'язків сучасного підприємства Білецька, А.С. Bachelous Paper 61030 184013
2020 Аналіз основних фондів підприємства Тарасенко, Є.С. Bachelous Paper 6569392 30846900
2021 Аналіз та оцінка витрат виробничого підприємства Невесенко, А.О. Bachelous Paper 1360885797 -1336724192
2022 Аналіз інвестиційної привабливості підприємства Садовнича, Д.М. Bachelous Paper 799262518 483067988
2020 Виробництво NTK-добрив. Барабанна сушарка. Крамський, М.М. Bachelous Paper 997175040 1895101285
2022 Виробництво аміаку Костеров, А.А. Masters thesis 1248474 4267936
2020 Виробництво ацетону. Дефлегматор ректифікаційної колони потужністю 6000 кг/год. Силак, М.Р. Bachelous Paper 1096727 908073
2020 Виробництво ацетону. Ректифікаційна колона з барботажними тарілками потужністю по ацетону 6000кг/годину Рощина, А.В. Bachelous Paper -2068086390 -1870938255
2021 Виробництво ацетону. Тарілчаста ректифікаційна колона для розділу суміші ацетон-вода продуктивністю по ацетону 6000 т/рік Малюженко, В.А. Bachelous Paper 479432051 1167778104
2021 Виробництво ацетону. Тарілчаста ректифікаційна колона потужність по вихідній суміші 13500 кг/годину Дудуков, Д.О. Bachelous Paper -1825165380 -1412902755
2021 Виробництво бензилового спирту Шевченко, Є.С. Masters thesis 263314 610921
2021 Виробництво бензолу. Кожухотрубчастий випарник толуолу потужністю 12 т/год. Кривой, М.Г. Bachelous Paper 1381928609 334731241
2022 Виробництво великозернистих солей хлориду натрію. Кристалізатор-класифікатор потужністю 1250 т/рік Точило, В.І. Bachelous Paper 2869260 3186888
2022 Виробництво вуглекислого марганцю продуктивністю 2000 т/рік. Розробити камерний фільтр-прес Клименко, В.С. Bachelous Paper 2536079 3021471
2021 Виробництво вуглекислого марганцю. Барабанна сушарка для сушки кристалів вуглекислого марганцю продуктивністю за висушеним матеріалом 1700 кг/годину Шуст, В.В. Bachelous Paper 49103361 161697954