Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/72372
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Спосіб вимірювання спотворення синусоїдального сигналу
Authors Avramenko, Viktor Vasylovych
Zaretskyi, Mykola Oleksandrovych
Keywords синусоїдальний сигнал
синусоидальный сигнал
sinusoidal signal
корегуючі пристрої
корректирующие устройства
corrective devices
контроль
control
Type Patent
Date of Issue 2018
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/72372
Publisher Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
Citation Пат. 130098 U Україна, МПК H02J 3/01 (2006.01). Спосіб вимірювання спотворення синусоїдального сигналу / В.В. Авраменко, М.О. Зарецький (Україна); заявник та патентовласник Сумський держ. ун-т. - № u201805572; заявл. 21.05.2018; опубл. 26.11.2018, бюл. № 22.
Abstract Спосіб вимірювання спотворення синусоїдального сигналу, при якому проводять фіксацію електронної величини рівня несинусоїдальності віднесеного до рівня сигналу, який контролюється, з подальшим формуванням сигналу для керування відповідними коригуючими пристроями. Рівень несинусоїдальності визначають для довільних значень амплітуди та частоти вхідного сигналу відносно до його рівня.
Appears in Collections: Патенти

Views

Unknown Country Unknown Country
21

Downloads

Unknown Country Unknown Country
2

Files

File Size Format Downloads
130098_Avramenko.pdf 216,52 kB Adobe PDF 2

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.