Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/72675
Title: Making the Aims Smart in Lesson Planning
Authors: Liashenko, Iryna Volodymyrivna
Keywords: цілі заняття
цели занятия
lesson aims
підхід SMART до планування занять
подход SMART к планированию занятий
SMART aims approach
планування урока
планирование урока
lesson planning
Issue Year: 2019
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Citation: Liashenko, I.V. Making the Aims Smart in Lesson Planning [Текст] / I.V. Liashenko // Дослідження та впровадження в навчальний процес сучасних моделей викладання іноземної мови: лінгво-дидактичні, методичні та міжнародні перспективи: збірник матеріалів І Міжнародної (V онлайн) науково-практичної інтернет-конференції аспірантів та науковців з питань методики викладання іноземної мови, 18 березня 2019 р. – Одеса: Одеський нац. університет імені І. І. Мечникова, 2019. – C. 161-164.
Abstract: Ця стаття містить обговорення встановлення цілей у розробці курсу як підходу SMART. У ньому розглядаються фактори, які є важливими у виборі правильних цілей при формуванні програми чи набору уроків, таких як підхід; навчальний план або підручник; розмір класу; рівень, час. Він також пояснює абревіатуру SMART і визначає практичне використання цілей у плануванні уроків.
В этой статье обсуждается постановка целей при разработке курса как SMART-подхода. В нем рассматриваются факторы, которые важны при выборе правильных целей при составлении учебного плана или набора уроков, таких как подход; учебный план или учебник; размер класса; уровень, сроки. Это также объясняет аббревиатуру SMART и определяет практическое использование целей при планировании уроков.
This paper provides a discussion of aim setting in designing a course as a SMART approach. It examines the factors which are important in choosing the right aims while making the syllabus or set of lessons, such as approach; syllabus or textbook; the size of class; level, timing. It also explains the acronym SMART and determines the practical usage of aims in planning the lessons.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/72675
Type: Conference Papers
Appears in Collections:Наукові видання (ННІ БТ)

Views
Other20
Downloads
Other16


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Liashenko_Smart.pdf513.93 kBAdobe PDF16Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.