Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/72712
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Female Entrepreneurship in Egypt: New Theoretical and Public Policy Implications
Other Titles Жіноче підприємництво в Єгипті: нові теоретичні аспекти та наслідки для державної політики
Authors Mahrous, Abeer A.
Keywords підприємництво
жінки-підприємці
доступ до фінансування в Єгипті
інституційне середовище
MENA
стартап
entrepreneurship
female entrepreneurs
access to finance Egypt
institutional environment
MENA region
start-ups
Type Article
Date of Issue 2019
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/72712
Publisher Sumy State University
License
Citation Mahrous, A. А. (2019). Female Entrepreneurship in Egypt: New Theoretical and Public Policy Implications. Marketing and Management of Innovations, 1, 151-160. http://doi.org/10.21272/mmi.2019.1-12
Abstract У рамках даного дослідження автором проаналізовано особливості та бар’єри розвитку жіночого підприємництва з метою інформування академічної спільноти та державних установ щодо перспектив та викликів, які постають перед жінками-підприємцями на ринках країн, що розвиваються, зокрема, таких як Єгипет. Особливості культури та традиції певних країн обумовлюють появу низки дискусій щодо феномену жіночого підприємництва, що у свою чергу обумовлює актуальність дослідження даної проблематики, та зумовлює необхідність подальшого аналізу специфіки жіночого підприємництва з урахуванням особливостей функціонування країн, що розвиваються. Автором наголошено, що наявні наукові доробки щодо розвитку жіночого підприємництва не враховують особливості самозайнятості жінок в Єгипті, а також факторів, що впливають на жінок при прийнятті рішень щодо розвитку своєї підприємницької діяльності. Автором проведено систематизацію літературних джерел та практичних підходів щодо вивчення проблем розвитку жіночого підприємництва в цілому, та в Єгипті зокрема. На основі аналізу інституційних особливостей виокремлено необхідні ресурси та набір кваліфікацій, що сприятимуть розвитку жіночого підприємництва на ринках, що розвиваються. Автором проведено дослідження в наступній логічній послідовності – визначено та досліджено поняття феномену жіночого підприємництва в Єгипті та арабських країнах, проведено аналіз поточного стану організацій, якими керують чи володіють жінки в Єгипті. За результатами проведених теоретичних досліджень автором визначено та охарактеризовано основні фактори успіху жіночого підприємництва. У статті визначено, що поширення результатів дослідження серед основних стейкхолдерів сприятиме усвідомленню ролі маркетингової освіти у сфері підприємництва в контексті підвищення рівня його успішності та визнанню суперечливості інституційного середовища, що формує відповідні бар’єри для жінок-підприємців. В результаті роботи автором визначено напрями для подальших теоретичних досліджень, перспектив розробки та імплементації державних механізмів регулювання жіночого підприємництва в Єгипті.
This paper is a report that aims to review research and reports on female entrepreneurship in order to guide and inform academics and public policy agencies about the opportunities and challenges surrounding female entrepreneurship in emerging markets such as Egypt. The female entrepreneurship discourse thus far highlights the need for further studies to advance the understanding of female entrepreneurship phenomenon. Therefore, this paper is one of the few research discussing female self-employment and entrepreneurial choices in Egypt. It also aims at synthesizing the previous literature and technical reports on female entrepreneurship to explore the challenges facing female entrepreneurs in general and in Egypt in specific. The paper builds on the institutional theory to delineate the operand and operant resources necessary to boost female entrepreneurship in emerging markets. The research implications should assist stakeholders to perceive the role of entrepreneurial marketing education in enhancing entrepreneurial success and solve the controversial role of the institutional environment in constraining female entrepreneurship. Finally, the paper will discuss future research opportunities and public policy implications for female entrepreneurship in Egypt. The paper is organized as follows. First, an introduction about the female entrepreneurship phenomenon in Egypt and the Arab and countries are introduced. Then, the second section discusses what female entrepreneurship means and the current status of the female-owned and managed organizations in Egypt. Next, a synthesis of the extant literature on female entrepreneurship is provided to explicate the drivers of female entrepreneurship success. Finally, concluding remarks about the future of female entrepreneurship studies and public policy implications are presented.
Appears in Collections: Маркетинг і менеджмент інновацій (Marketing and Management of Innovations)

Views

China China
1
Egypt Egypt
6655
Germany Germany
1
Lithuania Lithuania
1
Pakistan Pakistan
1
Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
552
United Kingdom United Kingdom
99214
United States United States
99213
Unknown Country Unknown Country
48
Vietnam Vietnam
10889

Downloads

Ecuador Ecuador
1
Estonia Estonia
1
India India
1
Lithuania Lithuania
1
Pakistan Pakistan
1
Ukraine Ukraine
502
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
99210
Unknown Country Unknown Country
35
Vietnam Vietnam
1
Zambia Zambia
1

Files

File Size Format Downloads
Mahrous_MMI_01_2019.pdf 351,74 kB Adobe PDF 99755

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.