Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/72733
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Innovation as a Mediating of Relationship Between Internal and External Environment in Agribusiness Performance
Other Titles Інновації як рушійна сила взаємодії внутрішнього та зовнішнього середовища функціонування агропромислового комплексу
Authors Ayodele, Ogundare Jeremiah
Innocent, Idachaba Odekina
Garba, Sule Jaafaru
Keywords агробізнес
інтенсивність конкуренції
інновації
інтенсивність
технологічний процес
agribusiness
competitive intensity
innovation
performance and technology
Type Article
Date of Issue 2019
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/72733
Publisher Sumy State University
Citation Ayodele, O.J. Innovation as a mediating of relationship between internal and external environment in agribusiness performance [Текст] = Інновації як рушійна сила взаємодії внутрішнього та зовнішнього середовища функціонування агропромислового комплексу / O.J. Ayodele, I.O. Innocent, S.J. Garba // Маркетинг і менеджмент інновацій. - 2019. - № 1. - С. 196-207. - DOI: http://doi.org/10.21272/mmi.2019.1-16
Abstract Сільське господарство відіграє важливу роль у формуваннітенденцій соціального, політичного та економічного розвитку країни. У статті авторами висунуто гіпотезу, що інновації виступають рушійною силою взаємодії між внутрішніми та зовнішніми факторами розвитку агропромислових підприємств штату Осун, Нігерія. Авторами визначено вплив інтенсивності конкуренції та якості технологічного процес на ефективність діяльності агропромислових підприємств. Головною відмінністю даного дослідження є побудова моделі взаємодії внутрішнього та зовнішнього середовища функціонування агропромислового комплексу з урахування фактору інновацій. У рамках дослідження автори приймають інтенсивність конкуренції за змінну внутрішнього середовища, тоді як технологічний процес виступає у якості зовнішньої змінної. У статті проаналізовано чотири галузі агропромислового комплексу штату Осун, які спеціалізуються на вирощуванні сільськогосподарських культур, тваринництві, лісопромисловості та рибальстві. Теоретичною основою даного дослідження є наукові напрацювання вчених з досліджуваної тематики. Авторами визначено лінійну залежність незалежної змінної від залежної, а також нелінійний характер взаємозв’язку, у випадку додавання змінної – інновації. У ході дослідження було використано метод анкетування та опитано 80 респондентів – власників та керівників агропромислових підприємств штату Осун. З метою аналізу результатів опитування було використано систему структурних рівнянь та програмний комплекс smartpl3. Отримані результати дослідження свідчать про те, що підвищення інтенсивності конкуренції має негативний та статистично незначимий вплив на продуктивність агропромислового комплексу, тоді як вплив технологічного процесу є позитивним та статистично значимим. Крім того, встановлено, що саме інновації сприяли встановленню позитивного та статистично значимого зв’язку між технологічним процесом та ефективністю діяльності агропромислових підприємств. На основі проведеного дослідження авторами запропоновано власникам/керівникам агропромислових підприємств особливу увагу звернути на заходи з підвищення ефективності комунікації з зовнішніми стейкхолдерами.
Agriculture plays an important role in our daily lives and that is why the agroindustry is seen as an engine in determining the social, political and economic development of the country. Therefore, this paper seeks to examine innovation as a mediating of the relationship between internal and external environment on agribusiness performance that is operating in Osun State Nigeria. The main purpose of the paper is to find out if innovation mediates between the internal and external environment. The specific objective of this study is to find out if competitive intensity and technology have an effect on agribusiness performance. The study makes a significant contribution by adding a mediating variable to the two-independent variable. The study used competitive intensity as a variable of internal environment and technology as a variable for the external environment. The study looks at four sub-activities of agribusiness in Osun State which are crop production, livestock, forestry and fishing. The study uses knowledgebased theory as a suitable theory that links the independent variable to the dependent variable. The study looks at the direct relationship of the independent variable to the dependent variable as well as the indirect relationship this time adding the mediating variable. The study retrieves data from owners/managers of the business. The study makes used of questionnaires using stratified sampling. 80 questionnaires were distributed to owners/managers of agribusiness in Osun State out of which, 72 questionnaires were retrieved from owners/managers of the agribusiness. Data were analysed using structural equation modelling processed on smartpl3. The findings show that the intensity of the competition has a negative and insignificant effect on the productivity of the agribusiness, while technology has a positive and significant impact on the productivity of the agribusiness. The research also establishes that innovation is an intermediary between technology and agribusiness performance, while innovation does not mediate between the competitive intensity and the performance of agribusiness. The study concludes that innovation only mediates the interconnection between the external environment and the performance of agribusiness. Therefore, the research recommended that managers/owners of the agribusiness pay less attention to the internal environment, since this has no influence on productivity, while a lot of attention has to be paid to the external environment.
Appears in Collections: Маркетинг і менеджмент інновацій

Views

Unknown Country Unknown Country
105

Downloads

Unknown Country Unknown Country
31

Files

File Size Format Downloads
Ogundare Jeremiah Ayodele_ММІ_01_2019.pdf 256,08 kB Adobe PDF 31

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.