Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/73208
Title: Проблема досвіду та компетентності за Віталієм Кейсом
Authors: Kobiakova, Iryna Karpivna 
Ємельянов, Д.Ю.
Keywords: філологічні студії
филологические студии
philological Studios
категорія
категория
category
переклад
перевод
translation
Issue Year: 2019
Publisher: Сумський державний університет
Citation: Кобякова, І.К. Проблема досвіду та компетентності за Віталієм Кейсом [Текст] / І.К. Кобякова, Д.Ю. Ємельянов // Соціально-гуманітарні аспекти розвитку сучасного суспільства: матеріали сьомої Всеукраїнської наукової конференції студентів, аспірантів, викладачів та співробітників (Суми, 18–19 квітня 2019 р.) / уклад. : О. М. Євтушенко. – Суми: Сумський державний університет, 2019. – С. 109 - 111.
Abstract: Найважливішим підходом до визначення перекладацької компетентності є культурологічний підхід носіїв мови. Аналізуючи перекладацьку компетентність в парадигмі культурологічного підходу, неабиякого значення набуває модель опанування іншої культури. Професор Кейс живо поєднував у собі розуміння взаємозумовленості минулого та сучасного; місцевого, загальнонаціонального та універсального в людині й культурі. Він мав тверде переконання, що гуманітарії, добре обізнані в історичних реаліях своєї національної культури та в її вікових і сучасних здобутках, формують людську гідність і державну свідомість суспільства, є непомітними архітекторами майбутнього своєї країни.
The article is sanctified to the analysis of looks of scientists in relation to the problem of introduction of competence approach and theoretical analysis of concepts«competense» and «competence». The intercommunication between these concepts and justified their separation.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/73208
Type: Theses
Appears in Collections:Наукові видання (ІФСК)

Views
Other12
Downloads
Other4


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Kobyakova_Yemelyenoc2019.pdf1.63 MBAdobe PDF4Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.