Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/73472
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Вплив фізичних характеристик на структурні властивості тонких плівок PbSe
Authors Вербило, К.В.
Keywords гетероперехід
гетеропереход
heterojunction
фотоперетворювач
фотопреобразователь
photoconverter
випарування
испарение
evaporation
Type Bachelous Paper
Date of Issue 2019
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/73472
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Вербило, К.В. Вплив фізичних характеристик на структурні властивості тонких плівок PbSe [Текст]: робота на здобуття кваліфікаційного ступеня бакалавра; спец.: 6.05080201 – електронні прилади та пристрої / К.В. Вербило; наук. керівник М.М. Іващенко. – Конотоп: КІ СумДУ, 2019 – 27 с.
Abstract Об’єктом дослідження дипломної роботи є вплив фізико-технологічних режимів отримання конденсатів на структуру сонячних перетворювачів на основі плівок селеніду свинця. Мета роботи полягає у аналізі фотоелектричного перетворювача CdTe/PbSe як високоефективного конвертера енергії сонячного випромінювання та аналізу можливості його приладового використання. При виконанні роботи використовувались сучасні літературні джерела з даної тематики. У першому розділі був проведений літературний аналіз сучасних джерел, за яким був обраний подальший напрям дослідження з даного питання. У другому розділі був описаний гетероперехід на основі халькогенідів телуриду кадмію та селеніду свинцю, його електрофізичні характеристики та проведене числове моделювання його основних експлуатаційних характеристик, таких як напруга холостого ходу, струм короткого замикання, фактор заповнення та коефіцієнт корисної дії.
Appears in Collections: Кваліфікаційні випускні роботи здобувачів вищої освіти (КІ)

Views

Germany Germany
1
Ukraine Ukraine
521
United States United States
1
Unknown Country Unknown Country
35

Downloads

Ukraine Ukraine
522
Unknown Country Unknown Country
29

Files

File Size Format Downloads
Verbylo_PbSe.pdf 536,64 kB Adobe PDF 551

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.