Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/73729
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Social Marketing in Charitable Giving Intentions: a Serial Mediation Model
Other Titles Соціальний маркетинг у благодійних організаціях: модель послідовного посередництва
Authors Goktas, V.
Erol, E.
Altunisik, R.
Ardic, K.
ORCID
Keywords благодійна організація
допомога
маркетинг
довіра
благодійність
намір
філантропія
attitudes
charitable organizations
charitable giving
intention
philanthropy
trust
third sector
Type Article
Date of Issue 2019
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/73729
Publisher Sumy State University
License
Citation Goktas, V., Erol, E., Altunisik, R., & Ardic, K. (2019). Social Marketing in Charitable Giving Intentions: a Serial Mediation Model. Marketing and Management of Innovations, 2, 21-32. http://doi.org/10.21272/mmi.2019.2-02
Abstract Благодійні організації відграють значну роль у сучасному суспільстві на противагу органам державного управління чи суб’єктам підприємницької діяльності. Місія благодійних організацій є широкомасштабною та починається від забезпечення продуктами харчування жертв стихійних лих до надання притулку біженцям, які рятуються від воєнних конфліктів та політичних переслідувань. Однак, для досягнення вищезазначених цілей благодійні організації потребують підтримки фізичних осіб у вигляді фінансових та часових ресурсів (волонтерська робота). Автори зазначають, що благодійні організації виступають у ролі посередницького апарату та передають ресурси від вищого (які прагнуть допомогти) до малозабезпеченого класу суспільства. Таким чином, визначення ролі пожертв фізичних осіб для благодійних організацій з маркетингової точки зору є актуальним. У статті проаналізовано сприйняття ролі та ставлення до благодійних організацій з боку суспільства. Авторами зазначено, що низка факторів поведінки та сприйняття впливають на: благодійні наміри фізичних осіб (включаючи їх ставлення до таких організацій); готовність допомагати іншим та довіру до неурядових організацій. При цьому авторами визначено, що у раніше проведених дослідженнях науковців встановлено взаємозв’язок між вищезазначеними змінними. Однак, у даних роботах взаємозв’язок між визначеними змінними та благодійними намірами досліджено окремо. Таким чином, автори приходять до висновку, що наразі незрозуміло, яким чином фактори поведінки та сприйняття пов’язані між собою і як вони впливають на благодійні наміри. Головною метою статті є перевірка послідовної посередницької моделі при оцінці ставлення до благодійних організацій та довіри до неурядових організацій у взаємозв’язку між ставленням до допомоги іншим та благодійними намірами. У зв’язку з цим, авторами представлено послідовну посередницьку модель, яка демонструє взаємозв’язок між змінними, вихідні данні для якої були сформовані на основі аналізу даних репрезентативної вибірки 147 респондентів, які проживають у регіоні Мармара, Туреччина. Результати проведеного дослідження свідчать про те, що ставлення до допомоги іншим має позитивний непрямий ефект як на наміри витрачати власний час (волонтерство), так і на наміри фінансувати діяльність благодійних та неурядових організацій. Також авторами відмічено, що довіра до неурядових організацій має позитивний прямий ефект на наміри присвятити час та наміри фінансувати їх функціонування.
Charitable organizations play a significant role in today's society that cannot be achieved by governments or businesses. They have missions ranging from providing hot soup to victims after an earthquake to providing shelters to refugees running away from the war. However, in order to achieve these missions, they need the support of individuals in terms of monetary and time donations (voluntary work). Charitable organizations act as intermediaries and they transmit the sources from the wealthy people who want to help the needy. The importance of individual giving for charitable organizations attracted the research in the marketing field and authors examined the role of attitudes and perceptions. A range of attitudinal and perceptual factors can influence individuals' charitable giving intention including attitudes toward charitable organizations, attitudes toward helping others, and trust in the third sector. The prior studies have demonstrated that these variables were interrelated. However, they examined the relationship between these variables and charitable giving intention independently and it is still unclear how these perceptual and attitudinal variables are associated with each other and charitable giving intention. To fill this research gap, the purpose of this study is to test the serial mediating role of attitudes toward charitable organizations and trust in the third sector in the relationship between attitudes toward helping others and charitable giving intention. We, therefore, built a serial mediation model showing the relationship between the variables and tested it with the data obtained from a convenience sample of 417 respondents who live in the Eastern Marmara Region, Turkey. Our findings show that attitudes toward helping others have a positive indirect effect on both intended to give time and intention to give money through attitudes toward charitable organizations and trust in the third sector in sequence. Additionally, attitudes toward charitable organizations have a positive specific indirect effect on the intention to give time and intention to give money in sequence through trust in the third sector. Also, trust in the third sector has a positive direct effect on the intention to give time and intention to give money. These findings indicate that attitudes toward charitable organizations and trust in the third sector sequentially mediate the relationship between intention to give time and intention to give money. The results also suggest that the proposed model explains almost 35% of the variance in intention to give money and 11% of the variance in intention to time.
Appears in Collections: Маркетинг і менеджмент інновацій (Marketing and Management of Innovations)

Views

Australia Australia
216350518
Brazil Brazil
1
Bulgaria Bulgaria
1
Canada Canada
1
China China
1616077396
Croatia Croatia
1
Egypt Egypt
1
France France
1990675326
Germany Germany
122669
Ghana Ghana
1
Greece Greece
61329582
Hong Kong SAR China Hong Kong SAR China
530612091
India India
54321815
Indonesia Indonesia
96405
Iran Iran
1
Ireland Ireland
24520
Japan Japan
1
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
85280
New Zealand New Zealand
1
Nigeria Nigeria
1
Pakistan Pakistan
-464200345
Romania Romania
80009
Slovenia Slovenia
1
South Africa South Africa
-2127562572
South Korea South Korea
143766
Switzerland Switzerland
1
Taiwan Taiwan
716892149
Turkey Turkey
53945528
Ukraine Ukraine
198488
United Kingdom United Kingdom
192494
United States United States
716892150
Unknown Country Unknown Country
154371
Vietnam Vietnam
134945

Downloads

Brazil Brazil
1
Canada Canada
134978790
China China
2115396755
France France
1990675327
Germany Germany
1616077397
India India
174810
Indonesia Indonesia
119027
Iran Iran
1990675323
Italy Italy
1
Kyrgyzstan Kyrgyzstan
1
Lithuania Lithuania
1
Malaysia Malaysia
-673223838
Netherlands Netherlands
1
Nigeria Nigeria
68803
Pakistan Pakistan
-1680251181
Palestinian Territories Palestinian Territories
1
Portugal Portugal
1
Romania Romania
176727
South Korea South Korea
105604
Taiwan Taiwan
197464
Tunisia Tunisia
1
Turkey Turkey
53945525
Ukraine Ukraine
752908153
United Kingdom United Kingdom
265877191
United States United States
716892151
Unknown Country Unknown Country
98
Vietnam Vietnam
1

Files

File Size Format Downloads
Goktas_MMI_02_2019.pdf 337,17 kB Adobe PDF -1305140457

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.