Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/74576
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title The role of vegfa gene polymorphism in diabetic foot syndrome development
Other Titles Роль генетичного поліморфізму vegfa у розвитку синдрому діабетичної стопи
Authors Chumachenko, Yaroslav Dmytrovych
Русанов, О.В.
Keywords синдром діабетичної стопи
diabetic foot syndrome
генетичний поліморфізм
gene polymorphism
VEGFA
Type Article
Date of Issue 2019
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/74576
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Rusanov, Ya.D. The role of vegfa gene polymorphism in diabetic foot syndrome development [Текст] = Роль генетичного поліморфізму vegfa у розвитку синдрому діабетичної стопи / F. V. Rusanov, Ya.D. Chumachenko // Східноукраїнський медичний журнал. - 2019. - Т. 7, № 2. - P. 159-165. - DOI: https://doi.org/10.21272/eumj.2019;7(2):159-165.
Abstract Порушення функціонування судинного ендотеліального фактору росту А (VEGFA) є однією із причин розвитку мікро-та макроангіопатій під час синдрому діабетичної стопи (СДС) у пацієнтів із цукровим діабетом. Останнім часом у різних популяціях світу виконана низка експериментальних робіт щодо вивчення зв'язку генетичного поліморфізму VEGFA із розвитком судинних ускладнень хронічної гіперглікемії. При цьому в українській популяції такі роботи відсутні. Метою даної роботи стало вивчення можливого зв'язку С936Т-поліморфізму гена VEGFA із розвитком СДС в українських пацієнтів із цукровим діабетом 2 типу (ЦД2). У роботі була використана венозна кров 154 хворих з ЦД2, ускладненого СДС, і 124 осіб без цукрового діабету і порушень толерантності до глюкози. Для визначення поліморфізму С936Т (rs3025039) гена VEGFA була проведена полімеразна ланцюгова реакція з подальшим аналізом довжини рестрикційних фрагментів (PCR-RFLP). Статистичний аналіз був виконаний із використанням програми SPSS-17. У результаті було встановлено, що у хворих з СДС співвідношення гомозигот СС, гетерозигот СТ і гомозигот ТТ за С936Т-сайтом гена VEGFA склало 47,4%, 41,6%і 11,0%, а в контрольній групі –відповідно 50,0%, 43,5%, 6,5%. Порівняння частот зазначених генотипів між пацієнтами з СДС і представниками групи контролю показало відсутність значущої різниці (Р = 0,413). Результати регресійного аналізу також не встановили зв'язку генотипів за С936Т-локусом гена VEGFA із розвитком СДС (P> 0,05). Отже, в українських пацієнтів із ЦД2 відсутній зв'язок між С936Т-поліморфізмом гена VEGFA і ризиком розвитку СДС.
The dysfunction of vascular endothelial growth factor A (VEGFA) is one of the leading factor of macro-and microangiopathy development in diabetic foot syndrome (DFS) patients. Recently, a number of experimental studies in various populations have been carried out to test the association between VEGFA gene polymorphisms and development of chronic hyperglycemia vascular complications. At the same time, there are no such studies in Ukrainian population.
Appears in Collections: Східноукраїнський медичний журнал

Views

China China
1
Germany Germany
1
Ukraine Ukraine
1
United States United States
1
Unknown Country Unknown Country
23

Downloads

Ukraine Ukraine
1
Unknown Country Unknown Country
6

Files

File Size Format Downloads
Rusanov_The_role.pdf 632,06 kB Adobe PDF 7

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.