Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/74819
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Anticrisis Management: Warning Signals Before Failure
Other Titles Антикризове управління: перші сигнали банкрутства
Authors Elexa, L.
Hvolkova, L.
Knapkova, M.
Keywords банкрутство
неплатоспроможність
заборгованість
внутрішні фактори
життєвий цикл
ліквідність
bankruptcy
failure
indebtedness
internal factors
life cycle
liquidity
Type Article
Date of Issue 2019
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/74819
Publisher Sumy State University
License
Citation Elexa, L., Hvolkova, L., Knapkova, M. (2019). Anticrisis Management: Warning Signals Before Failure. Marketing and Management of Innovations, 3, 98-111. http://doi.org/10.21272/mmi.2019.3-08
Abstract Кризові ситуації в операційній діяльності компанії мають свою закономірність та тенденцію розвитку. При цьому кризи, які можна подолати та неминучі кризи відрізняються за своєю тривалістю, залежать від сектору економіки та регіону в якому функціонує підприємство. У свою чергу подолання кризових ситуацій вимагає відповідного юридичного втручання. Авторами визначено, що негативним наслідком кризи на підприємстві є банкрутство. Швидке зростання кількості банкрутств на підприємствах Словаччині обумовлює актуальність дослідження. Головною метою статті є аналіз процесу банкрутства як одного із виду кризи в компаніях Словаччини, виокремлення його характеристики за регіональними та галузевими особливостями, враховуючи економічні умови функціонування перед початком банкрутства. У статті використано вторинні дані, отримані із наявних баз даних. При цьому дослідження проведено на основі панельних даних, сформованих для вибірки із усіх компаній, що знаходяться на перших етапах банкрутства з 2009 до 2019 року. На першому етапі сформовано та проаналізовано генеральну сукупність компаній незалежно від форми власності з метою визначення інтенсивності банкрутств в залежності від сектору економіки та регіону, в якому функціонують підприємства. На другому етапі виокремлено цільову вибірку за допомогою виключення нерелевантних компаній – приватних підприємців без наявної інформації про їх діяльність, а також компанії із непідтвердженою інформацією чи незрозумілими причинами початку процесу банкрутства. Таким чином, у статті визначено ранні попереджувальні сигнали банкрутства за допомогою абсолютних та відносних показників за три, два та рік до початку банкрутства. Авторами кількісно визначена та детально тривалість процесу банкрутства для відповідних секторів економіки (визначених за Європейською класифікацією економічної активності) та регіонів Словаччини. Результати емпіричного аналізу свідчать про те, що різке зростання кількості банкрутств відбулось під час істотних змін у законодавстві про банкрутство. У статті встановлено, що найдовший процес банкрутства (4 роки) зафіксований у готельному та ресторанному бізнесі, тоді як ІТ компанії, загалом, виходять із ситуації банкрутства протягом року. Авторами наголошено, що тривалість банкрутства не має статистично значущої різниці між секторами економіки та регіонами в яких функціонує підприємство. При цьому відповідно до законодавчих норм, низький коефіцієнт ліквідності вважається головною причиною зародження банкрутства у компанії. Отримані результати дослідження мають практичне значення і можуть бути корисними для подальшого детального аналізу взаємозв’язку між розвитком процесу банкрутства, компенсацією зобов’язань та нефінансовими факторами банкрутства в окремих секторах економіки.
Critical situations in the operations of companies, both evitable and inevitable, usually have a certain pattern and development trend but are different as to the duration, sector or region. Many of them ask for some legal procedure, the most critical ones lead to a bankruptcy process. The purpose of the research is the rapid increase in number of bankruptcies in Slovakia in recent years. The main aim of this paper is to analyse the evolution of the bankruptcy as a type of critical situation in Slovak companies and specify it according to the regional and sectoral perspective, including economic conditions prior to a bankruptcy. The paper utilizes secondary data obtained from available databases. The initial analysis is focused on the group of all companies entering the bankruptcy process in the period from 2009 until 2019. Firstly, the full sample is considered, regardless of the legal form and data and the outcome of the analysis is used for mapping of industrial and regional intensity of bankruptcies. The second stage of the research is focused on research sample after the irrelevant subjects were ousted from it. As irrelevant subjects we consider sole traders without business data and companies with doubtful data or unclear bankruptcy start. Through the available indicators are identified the early warning signals from the financial perspective. Indicators are split into two categories – absolute and relative ones and they are investigated three, two and one years before the start of bankruptcy. Four hypotheses were formulated before the research, the length of bankruptcy process was quantified and specified for SK NACE sectors and regions. The paper presents the results of empirical analysis, which showed that the dynamic change in number of bankruptcies was brought with significant amending of bankruptcy legislation. The longest bankruptcy process is found in accommodation and food services (4 years), while IT companies generally went bankrupt within a year. The economic situation in bankrupting companies significantly worsen in case of sales and equity (the number of companies with negative equity doubled), development of profit/loss fluctuate a bit due to the sale of assets which helped in later stages. There is no statistically significant difference in the length of bankruptcy among the industries and regions. In case of legislative rules the lower cash ratio seems to be the dominant reason while companies enter the bankruptcy. The research results can be useful for further and more detailed analysis, mostly in connection with bankruptcy development (what happen when bankruptcy started) and liabilities compensation and through non-financial bankruptcy factors in individual industries.
Appears in Collections: Маркетинг і менеджмент інновацій (Marketing and Management of Innovations)

Views

Czechia Czechia
77295
France France
1
Germany Germany
1
Ghana Ghana
1
Greece Greece
1
India India
1
Lithuania Lithuania
1
Malaysia Malaysia
1
Russia Russia
1
Slovakia Slovakia
442
Turkey Turkey
884
Ukraine Ukraine
38854
United Kingdom United Kingdom
7064
United States United States
154589
Unknown Country Unknown Country
17
Vietnam Vietnam
19428

Downloads

Croatia Croatia
77293
Czechia Czechia
77294
Germany Germany
19424
Malaysia Malaysia
1
Slovakia Slovakia
1
Ukraine Ukraine
415
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
154590
Unknown Country Unknown Country
12
Vietnam Vietnam
1

Files

File Size Format Downloads
Elexa_mmi_3_2019.pdf 397,63 kB Adobe PDF 329032

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.