Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/76103
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Innovation activity development of urban public transport service providers: multifactor economic and mathematical model
Other Titles Розвиток інноваційної діяльності надавачів послуг міського громадського транспорту: багатофакторна економіко-математична модель
Authors Borysova, T.
Monastyrskyi, G.
Zielinska, A
Barczak, M.
Keywords econometric model
factors of innovativeness
innovativeness
urban transport
ecologists
економетрична модель
екологістика
інноваційність, міський транспорт
фактори інноваційності
Type Article
Date of Issue 2019
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/76103
Publisher Sumy State University
License
Citation Borysova, T., Monastyrskyi, G., Zielinska, A. & Barczak, M. (2019). Innovation Activity Development of Urban Public Transport Service Providers: Multifactor Economic and Mathematical Model. Marketing and Management of Innovations, 4, 98-109. http://doi.org/10.21272/mmi.2019.4-08
Abstract Systematization literary sources and approaches for solving the problem of ecologists of «smart» city indicates that among factors that probably can affect the innovativeness of Ukrainian providers of urban public transport services have been used environmental factor, marketing expenses, financial potential, wear rate, level of quality of service, level of management skills, market share, tariff for passenger transportation. The purpose of the study is to identify the ways to improve the innovativeness of urban public transport service providers of the regional centres of Ukraine. The main aim of the research is to estimate the impact of several factor variables on the resulting attribute used multivariate regression analysis, which provided an adequate model. A significant contribution to the development of the theory and methodology of management of urban public transport enterprises were made by Nunes, Krasnyanskiy, Umpleby, Walters, Huang, Morchadze. The results of the evaluation of the innovativeness of Ukrainian providers of urban public transport services carried out based on the mathematical multifactor model are presented in the article. In January-March 2018, the authors initiated a study on the current state of urban public transport in regional Ukrainian cities. Methodological tools of the research were multivariate correlation-regression analysis and survey (the requests for public information were submitted by the Law of Ukraine «On Access to Public Information» to all city councils of Ukraine's regions except temporarily occupied territories). The study included a survey of 20 experts (marketers and experienced managers of transport companies) to determine weighting factors and the level of innovativeness through questionnaires. The expert evaluation was carried out using the marks method. The research has shown that the size of the innovativeness of providers of public transport services can be successfully interpreted through functional and statistical dependencies, which reflect the general and individual laws of the development of such entities using multi-factor mathematical models. The econometric model was tested for the adequacy with the Fisher criterion and the presence of autocorrelation. The research empirically confirms and theoretically proves that such controllable factors are an environmental factor, financial potential, level of quality of service, level of management skills, the tariff for passenger transportation. The model can be used to predict the influence of controllable factors at the level of the innovativeness of providers of urban public transport services. The results of the research can be useful for scientific and practical workers, teachers, students of higher educational establishments.
У статті обґрунтовано, що серед факторів, які впливають на інноваційність українських постачальників послуг міського громадського транспорту, можна виокремити екологічність транспортних засобів, рівень маркетингових витрат, фінансовий потенціал, рівень зносу транспортних засобів, рівень якості обслуговування, рівень управлінських навичок, частка ринку, величина тарифу на пасажирські перевезення. Систематизація літературних джерел та підходів до вирішення проблеми якості транспортних послуг засвідчила, що рівень інноваційності постачальників послуг міського громадського транспорту можна успішно інтерпретувати через функціональні та статистичні залежності, які відображають загальні та індивідуальні закони розвитку таких суб'єктів, зокрема, використовуючи багатофакторні математичні моделі. Основною метою проведеного дослідження є визначення шляхів підвищення інноваційності надавачів послуг міського громадського транспорту обласних центрів України. Завданням дослідження є оцінка впливу низки факторних змінних на результуючу ознаку з використанням багатофакторного регресійного аналізу, що дозволив отримати адекватну модель. У статті представлено результати оцінки інноваційності українських постачальників послуг міського громадського транспорту на основі математичної багатофакторної моделі. У січні-березні 2018 р. автори ініціювали дослідження сучасного стану міського громадського транспорту в містах обласного значення України. Методичним інструментарієм проведеного дослідження стали метод регресійно-кореляційного аналізу, економіко-математичне моделювання, опитування через запити на доступ до публічної інформації відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», які були надіслані до всіх міських рад регіонів України, за винятком тимчасово окупованих територій. Дослідження включало опитування 20 експертів (маркетологів та досвідчених менеджерів транспортних компаній) для визначення вагових коефіцієнтів та рівня інноваційності за допомогою анкет. Оцінювання проводили з використанням методу експертних оцінок. Отримана економетрична модель була перевірена на адекватність за критерієм Фішера та на наявність автокореляції. Доведено, що такими керованими факторами є екологічність транспортних засобів, фінансовий потенціал, рівень якості обслуговування, рівень управлінських навичок, тариф на пасажирські перевезення. Модель може бути використана для прогнозування впливу керованих факторів на рівень інноваційності постачальників послуг міського громадського транспорту. Результати проведеного дослідження можуть бути корисними для аспірантів, науковців, що досліджують питання інноваційної діяльності громадського транспорту та публічного управління, менеджерів сфери міського громадського транспорту України.
Appears in Collections: Маркетинг і менеджмент інновацій (Marketing and Management of Innovations)

Views

Armenia Armenia
1
Australia Australia
1
Austria Austria
1
Azerbaijan Azerbaijan
1
Brazil Brazil
-1943609082
Bulgaria Bulgaria
169601106
Canada Canada
1
Chile Chile
1
China China
1
Colombia Colombia
29559
Czechia Czechia
1
Ethiopia Ethiopia
1
France France
-2012155984
Germany Germany
-1943609091
Greece Greece
43411181
Hong Kong SAR China Hong Kong SAR China
1184686903
India India
7663
Indonesia Indonesia
-232264866
Italy Italy
1
Jordan Jordan
1
Kazakhstan Kazakhstan
1
Kenya Kenya
1
Lithuania Lithuania
1
Malaysia Malaysia
-377959172
Netherlands Netherlands
1
Pakistan Pakistan
1
Peru Peru
3304373
Philippines Philippines
-349559755
Poland Poland
-2012155988
Romania Romania
1
Russia Russia
1
Singapore Singapore
1
Slovenia Slovenia
1
South Africa South Africa
-1943609084
South Korea South Korea
1
Sweden Sweden
1
Taiwan Taiwan
1
Thailand Thailand
-232264872
Turkey Turkey
592343450
Ukraine Ukraine
1159291321
United Kingdom United Kingdom
894929812
United States United States
-377959173
Unknown Country Unknown Country
-349559756
Vietnam Vietnam
-232264862

Downloads

Albania Albania
1
Brazil Brazil
1
Bulgaria Bulgaria
-305164935
Canada Canada
1
China China
1085
Czechia Czechia
1
Germany Germany
1
Ghana Ghana
1
Hong Kong SAR China Hong Kong SAR China
1
India India
1159291323
Indonesia Indonesia
-232264865
Kazakhstan Kazakhstan
1
Kenya Kenya
1
Lithuania Lithuania
1
Malaysia Malaysia
1099
Poland Poland
1
South Africa South Africa
-232264861
Taiwan Taiwan
1
Thailand Thailand
-232264871
Turkey Turkey
1
Ukraine Ukraine
-232264858
United Kingdom United Kingdom
1184686901
United States United States
1159291320
Unknown Country Unknown Country
1159291317
Vietnam Vietnam
43411184

Files

File Size Format Downloads
Borysova_mmi_4_2019.pdf 306,39 kB Adobe PDF -823217444

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.