Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/76317
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Management of innovations in education: students satisfaction and career adoptability
Other Titles Управління інноваціями в освіті: рівень задоволеності студентів та їх працевлаштування
Authors Tutar, H.
Karademir, O.
Guler, S.
Tutar, S.
Keywords education satisfaction
career adaptability
distance education
open education
e-learning
освіта
адаптованість
кар'єра
дистанційне навчання
електронне навчання
Type Article
Date of Issue 2019
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/76317
Publisher Sumy State University
License
Citation Tutar, H., Karademir, O., Guler, S. & Tutar, S. (2019). Management of Innovations in Education: Students Satisfaction and Career Adoptability. Marketing and Management of Innovations, 4, 321-335. http://doi.org/10.21272/mmi.2019.4-25
Abstract Open and distance education, unlike the traditional style of education, does not have to come to the campus, courses are processed in a completely virtual environment through the computer, live and interactive is the name of the training that the participant can watch them again and again at any time. Open and distance education in this aspect; Student Centre is an ideal educational model for people who cannot benefit from traditional education, providing equal opportunities, providing education opportunities for physically disabled students, eliminating geographical and regional barriers. Besides, it is a modern and innovative education model that ensures the continuation of the education of the people working in their businesses. Career compliance is a process that starts from preparation for the profession and starts from employment, progress in career and ending a career. Career compliance reflects an individual’s capacity to cope with potential changes that may arise in the present and future business life. Besides, employees’ level of coping with new job responsibilities, unexpected career changes and the ability to overcome obstacles that may arise. The main purpose of this study is to examine the relationship between education satisfaction levels and career adaptability perceptions of participants taking education within open or distance education model. The study is important in terms of developing and improving the open or distance education model when considering that the number of people taking education within the open or distance education model in our country is more than three and a half million today. Besides, one of the important issues in working life in contemporary societies is the career issue and it is thought that the adaptability of employees with their occupations has an important role in their productivity. Therefore, determining the level of educational satisfaction and career adaptability is thought to be important. In the study, which is based on «lifelong learning theory», the quantitative research method was preferred. To collect data, the «Distance Education Satisfaction Scale» and the «Career-related Adoptability» scales were employed. Data collected from a sample of 527 individuals were analysed by difference, relationship and impact tests and it was found that distance education satisfaction had a positive effect on career adaptability.
Особливість онлайн та дистанційної форми навчання, на відміну від традиційної форми, полягає у відсутності необхідності безпосередньої присутності у навчальній аудиторії, так як навчання відбувається у віртуальному середовищі з використанням інформаційних технологій. При цьому, як правило, застосовуються інтерактивні методи навчання, що у свою чергу дають можливість студентам користуватись навчальним матеріалом в будь-який час. У статті визначено, що онлайн та дистанційна форма навчання є ідеальною освітньою моделлю для тих, хто не може скористатися традиційною моделлю, надаючи рівні можливості для осіб з обмеженими можливостями, а також усуваючи географічні та регіональні бар'єри. Крім того, це сучасна та інноваційна модель освіти, яка забезпечує продовження навчання у продовж життя. Авторами зазначено, що сучасні тренди світового розвитку провокують зміну парадигми і вимог до навичок та знань як випускників, так і працівників. Нові тенденції обумовлюють необхідність постійного навчання на всіх етапах: підготовка до працевлаштування, кар’єрне зростання та завершення кар’єри. У цьому аспекті, невід’ємною вимогою успішного кар’єрного зростання є здатність працівників швидко адаптуватись до нових вимог. Основною метою статті є аналіз взаємозв'язків між рівнями задоволеності освітою та відповідності до кар'єрних вимог осіб, які отримують освіту в рамках онлайн або дистанційної моделі навчання. Авторами зазначено, що актуальність дослідження обумовлена необхідністю вдосконаленням онлайн та дистанційної форми навчання. Визначено, що кількість осіб, які отримують освіту в рамках даної форми навчання в Туреччині становить більше трьох з половиною мільйонів. У статті висунуто гіпотезу про позитивний вплив рівня задоволеності дистанційною освітою на відповідність кар’єрним вимогам. Дані для аналізу згенеровано на основі результатів опитування 527 респондентів. У статті використано тести на перевірку різниць, взаємозв'язків та взаємовпливів між визначеними змінними. Емпіричні результати підтвердили гіпотезу, що рівень задоволеності навчанням має статистично значущий позитивний вплив на рівень відповідності кар’єрним вимогам.
Appears in Collections: Маркетинг і менеджмент інновацій

Views

France France
1
Turkey Turkey
1
Ukraine Ukraine
293
United States United States
1
Unknown Country Unknown Country
7

Downloads

Turkey Turkey
1
Ukraine Ukraine
283
United States United States
298
Unknown Country Unknown Country
1

Files

File Size Format Downloads
Tutar_mmi_4_2019.pdf 397,07 kB Adobe PDF 583

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.