Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/76338
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Оптимізація структури капіталу підприємства
Authors Романова, Ю.Ю.
Keywords капітал підприємства
капитал предприятия
capital of the enterprise
структура капіталу
структура капитала
capital structure
фінансові ресурси
финансовые ресурсы
financial resources
оптимізація
оптимизация
optimization
фінансовий леверидж
финансовый леверидж
financial leverage
управління капіталом
управления капиталом
capital management
Type Masters thesis
Date of Issue 2019
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/76338
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Романова, Ю. Ю. Оптимізація структури капіталу підприємства [Текст]: робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра; спец.: 072 - фінанси, банківська справа і страхування / Ю.Ю. Романова; наук. керівник В.Г. Боронос - Суми: СумДУ, 2019. - 68 с.
Abstract Основний зміст кваліфікаційної роботи викладено на 46 сторінках, з яких список використаних джерел із 74 найменувань, який розміщено на 7 сторінках. Робота містить 12 таблиць, 9 рисунків, а також 3 додатки, які розміщені на 9 сторінках. Основний результат роботи полягає у дослідженні особливостей процесу формування капіталу підприємства на основі власних та позикових ресурсів; обґрунтуванні основних науково-методичних підходів до визначення оптимальної структури джерел фінансування суб’єкта господарювання; проведенні змістовного аналізу фінансово-господарської діяльності ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО»; оцінці динаміки та структуру джерел фінансування підприємства; представленні основних факторів, що впливають на процес оптимізації; удосконаленні внутрішнього механізму управління капіталом.
Appears in Collections: Кваліфікаційні випускні роботи здобувачів вищої освіти (ННІ БТ)

Views

Germany Germany
1
Greece Greece
4531
Lithuania Lithuania
1
Ukraine Ukraine
9057
United Kingdom United Kingdom
2263
United States United States
9060
Unknown Country Unknown Country
10

Downloads

France France
4527
Germany Germany
1
India India
1
Lithuania Lithuania
1
Poland Poland
1130
Russia Russia
29
Ukraine Ukraine
9062
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
9059
Unknown Country Unknown Country
5

Files

File Size Format Downloads
Romanova_Masters_thesis.pdf 1,09 MB Adobe PDF 23816

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.