Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/76917
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Проблеми розроблення стратегії розвитку для операторів крафтової продукції (на прикладі пивоварної галузі України)
Authors Shvindina, Hanna Oleksandrivna
Стрига, В.Д.
Lapin, Yevhen Vasylovych
Keywords крафтова продукція
пивоваріння
розвиток
стратегії розвитку
crafting
brewing
development
strategy of development
Type Article
Date of Issue 2019
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/76917
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Швіндіна, Г.О. Проблеми розроблення стратегії розвитку для операторів крафтової продукції (на прикладі пивоварної галузі України) [Текст] / Г.О. Швіндіна, В.Д. Стрига, Є.В. Лапін // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – 2019. – № 3. – С. 124-129. – DOI: 10.21272/ 1817-9215.2019.3-16.
Abstract У статті розглянуто та проаналізовано фактори, які впливають на пивоварну галузь в Україні, зокрема розглянуто взаємозв’язок між розвитком крафтової продукції та продукції масового виробництва. У США і країнах ЄС виробництво крафтового пива зростає і стає привабливим для інвесторів, однак в Україні цей сектор знаходиться під загрозою ліквідації. Через регулюючі заходи, які були недавно введені в дію, величезна конкуренція з великими корпораціями і зниження реальних доходів населення змушує малих виробників пива стикатися з проблемою продовження функціонування. Культура споживання пива є ще однією проблемою в Україні, в той час як в Чехії або Бельгії виробництво пива є шанованим бізнесом, що підтримується місцевими органами влади. Ще однією тенденцією, яка може бути перспективною з точки зору розвитку виробництва крафтового пива, є збільшення споживання безалкогольного пива. Ринок має великий потенціал для зростання, і він може стати стратегічним вікном для місцевих виробників. У статті аналізуються соціальні, економічні фактори для розроблення стратегії. Серед основних факторів значну роль зіграла втрата виробничих потужностей на сході країни, скасування ринкових взаємодій з Російською Федерацією, а також пошук нових партнерів. Більш того, за останні роки законодавство кілька разів змінювалося, і одним з найбільш значних змін стали зміни в політиці ліцензування та просування. У цих умовах міні-виробники, включаючи виробників пива, повинні переглянути свої ринкові стратегії і дії на ринку. Розглянуто сучасні тенденції та можливі шляхи подальшого розвитку, запропоновані деякі зміни в стратегії розвитку. Автори припустили, що для пивоварів існують дві основні траєкторії: реактивна стратегія і проактивна стратегія. І якщо для реалізації обрана проактивний стратегія, цей сценарій може бути реалізований за допомогою підходів до розробки стратегій Бартлет-Гошал. Мультидомашня стратегія може бути ефективною реакцією на ринкові зміни і стратегічні вікна, що відкрилися в 2018 році (зміни в законодавстві).
The article deals with the set of factors that influence the brewing industry of Ukraine, the interrelations between the crafting industry and mass production, in particular. The beer tourism can be the source of the development of the country and a region. In the USA and the countries of EU craft beer production is growing and became attractive for the investors, however, in Ukraine, this sector is under threat of elimination. Due to regulating acts that was recently performed, huge competition with big corporations and decrease of real income of population small crafters have a challenge to keep on functioning. The culture of beer consumption is another problem in Ukraine while in the Chez Republic or Belgium beer crafting is a respectful business supported by the local governments. One more tendency that can be promising in terms of beer crafting production development is increasing of non-alcoholic beer consumption. The market has a big potential to grow, and it can be a strategic window for local producers. In the paper, the social, economic factors are analyzed in order to develop the strategy. Among the main factors the lost of production capacities in the East played a significant role, the market interactions with Russian Federation were canceled, and new partners search took place. Moreover, the legislation has been changed several times for the rest years, and one of the most significant changes were licensing and promotion policy changes. Under these conditions, the mini-makers including beer crafters have to re-group their market strategies and market activities. The modern tendencies and possible pathways are performed, the authors offered the propositions about the strategy of the development. Authors suggested that two main trajectories exist for the beer crafters: a reactive strategy and a proactive strategy. And if a proactive strategy is chosen to be implemented, this scenario can be accomplished through Bartlett-Ghoshal Strategies Framework. Multidomestic strategy can be a response to market changes, and strategic windows that opened in 2018 (legislations changes).
Appears in Collections: Вісник Сумського державного університету. Економіка

Views

Germany Germany
1
Ukraine Ukraine
35

Downloads

Germany Germany
1
Ukraine Ukraine
36

Files

File Size Format Downloads
Shvindina_Stryha_Lapin_Problemy.pdf 310,95 kB Adobe PDF 37

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.