Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/76953
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Лукашева синергія у заяві про місію
Authors Гранкіна, Ю.
Ushchapovska, Iryna Vasylivna  
Keywords мова бренду
язык бренда
brand language
семіотичні системи
семиотические системы
semiotic systems
лінгвістика
лингвистика
linguistics
Type Conference Papers
Date of Issue 2019
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/76953
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Гранкіна Ю. Лукашева синергія у заяві про місію [Текст] / Ю. Гранкіна, І.В. Ущаповська // Соціально-гуманітарні аспекти розвитку сучасного суспільства: матеріали VII Всеукраїнської наукової конференції студентів, аспірантів, викладачів та співробітників, м. Суми, 18-19 квітня 2019 р. – Суми: СумДУ, 2019. – С. 100-103.
Abstract Мова бренду – це система знаків та символів, що використовується для спілкування бренду зі своєю аудиторією (споживачами). Вона є полікодовою, оскільки реалізується різними засобами комунікації, тобто використовує різні семіотичні системи: вербальну, візуальну, аудіальну та сенсорну. Структура мови бренду представлена семіотичними системами різного походження, що об’єднані в комунікативних блоки зі специфічними лексико-семантичними характеристиками.
Appears in Collections: Наукові видання (ІФСК)

Views

Germany Germany
61
Netherlands Netherlands
246
Russia Russia
1
Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
58
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
122

Downloads

Germany Germany
1
Ukraine Ukraine
56
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
1

Files

File Size Format Downloads
Hrankina_semiotic_systems.pdf 1,15 MB Adobe PDF 59

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.