Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/76965
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Оптимізація процесу опанування іноземною мовою як засобом міжкультурної комунікації
Authors Pochatko, Tetiana Volodymyrivna
Keywords іноземна мова
иностранный язык
foreign language
міжкультурна комунікація
межкультурная коммуникация
intercultural communication
Type Conference Papers
Date of Issue 2019
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/76965
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Початко Т.В. Оптимізація процесу опанування іноземною мовою як засобом міжкультурної комунікації [Текст] / Т.В. Початко // Соціально-гуманітарні аспекти розвитку сучасного суспільства: матеріали VII Всеукраїнської наукової конференції студентів, аспірантів, викладачів та співробітників, м. Суми, 18-19 квітня 2019 р. – Суми: СумДУ, 2019. – С. 168-171.
Abstract Вивчення іноземної мови є невід’ємною складовою освітнього процесу вищого навчального закладу, тому навчальна діяльність вимагає постійного удосконалення форм і методик викладання. Актуальність нашого дослідження полягає в тому, що пошук шляхів інтенсифікації навчання студентів іноземній мові досі залишається однією з найважливіших проблем сучасної методики. Метою нашої розвідки є визначити способи та шляхи оптимізації процесу опанування іноземною мовою як засобом міжкультурної комунікації. Виходячи з цього маємо виконати такі завдання: 1) проаналізувати діяльність викладача з позицій використання оптимальних методик для вивчення студентами іноземної мови; 2) визначити засоби активізації навчальної та мовленнєвої діяльності студентів; 3) проаналізувати творчі види роботи з навчальним матеріалом як чинники посилення мотивації студента.
Appears in Collections: Наукові видання (ІФСК)

Views

China China
1
Germany Germany
1
Lithuania Lithuania
1
Russia Russia
1
Ukraine Ukraine
83
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
130

Downloads

Germany Germany
82
India India
1
Lithuania Lithuania
219
Ukraine Ukraine
34
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
1

Files

File Size Format Downloads
Pochatko_foreign_language.pdf 973,09 kB Adobe PDF 338

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.