Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/76996
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Особливості оцінювання фінансової безпеки держави в умовах економічної нестабільності
Authors Виговська, Н.Г.
Дячек, С.М.
Keywords фінансова безпека держави
індикатори фінансової безпеки держави
оцінювання фінансової безпеки держави
економічна нестабільність
financial security of the state
financial security indicators of the state
assessment of financial security of the state
economic instability
Type Article
Date of Issue 2018
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/76996
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Виговська, Н.Г. Особливості оцінювання фінансової безпеки держави в умовах економічної нестабільності [Текст] / Н.Г. Виговська, С.М. Дячек // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – 2018. – № 4. – С. 85-90. – DOI: 10.21272/ 1817-9215.2018.4-12.
Abstract У статті розглянуто особливості індикаторів, що формують фінансову безпеку держави, визначено принципи оцінювання її рівня. Встановлено, що додаткові труднощі у формуванні системи фінансової безпеки України виникають через відсутність у країні координаційного центру, який, отримавши інформацію від різних міністерств та відомств, міг би узагальнити її та зробити відповідні висновки. Автором наголошено, що основні показники фінансової безпеки забезпечують: адекватне розуміння економічної ситуації в державі, характер економічних процесів на макрорівні, рівень узгодженості державної стратегії розвитку з національними інтересами та вимогами національної безпеки. Доведено, що ефективна система показників фінансової безпеки держави є складною проблемою, оскільки їх кількість та якісні характеристики повинні бути достатніми для раннього та адекватного сигналу про стан походження та розвиток дестабілізуючих тенденцій, не ускладнюючи цю систему. Набір релевантних показників фінансової безпеки відіграє ключову роль при описі та аналізі стану фінансової системи країни, а також надає можливість її оперативного корегування за рахунок цілеспрямованого впливу на конкретний чинник.Базовою особливістю запропонованого методичного підходу є паралельне відображення стану фінансової безпеки домогосподарств та їх очікування щодо нього. Тобто робиться прогноз, який виступає основою ефективного прийняття управлінських рішень на національному рівні. Сформовано перелік найбільш релевантних показників оцінювання рівня фінансової безпеки держави, а саме: рівень монетизації, обсяги зовнішнього та внутрішнього державного боргу, рівень інфляції, дефіцит державного бюджету, рівень доларизації. Запропонований методичний підхід дозволяє побудувати ефективну систему індикаторів фінансової безпеки України, що забезпечує комплексне та достовірне оцінювання рівень фінансову безпеку держави.
The article deals with the essence of financial security indicators, defines the principles of assessing the level of financial security of the state. They noted that additional difficulties in the formation of Ukraine's financial security system arise from the lack of a focal point in the country, which, having received information from this number from different ministries and departments, could generalize it and draw appropriate conclusions. The author emphasizes that the main indicators of financial security provide an adequate understanding of the economic situation, as well as the nature of economic processes at the macro level and through the prism of their alignment with national interests and national security requirements. Developing an effective system of financial security metrics is a complex issue, as their quantity and quality must be sufficient to provide an early and adequate signal of the origin and development of destabilizing tendencies, without burdening the financial security system created for an error-free and rapid response to potential threats. A set of indicators plays a key role in describing and analyzing the state of the financial system and opens the way to remedy this situation by developing appropriate programs. Approaches have been developed to identify a number of indicators for further assessment of the state's financial security level, American experience in assessing the level of financial security has been investigated, and a method of combining domestic and foreign experience has been proposed. The main advantage of the method under study is that it does not so much reflect the state of household financial security at the time of the survey as it reflects their expectations about it, that is, a forecast is made. therefore, their analysis is essential for effective national decisionmaking. At the same time, the author identified the most commonly used indicators of assessing the level of financial security of the state, such as: the level of monetization, the amount of external and internal government debt, the level of inflation, the deficit of the state budget, the level of dollarization. The proposed methodological approaches will allow to build an effective system of indicators and indicators of financial security of Ukraine, which will help comprehensively and realistically assess the financial security of the state.
Appears in Collections: Вісник Сумського державного університету. Економіка

Views

China China
175
Germany Germany
350
Lithuania Lithuania
1
Romania Romania
1
Russia Russia
1
Ukraine Ukraine
699
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
87

Downloads

Germany Germany
1
Ukraine Ukraine
1315
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
1

Files

File Size Format Downloads
Vyhovska_Diachek_visnyk_fem.pdf 299,96 kB Adobe PDF 1318

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.