Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/77045
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Соціальний туризм як галузь сучасної економіки
Authors Глущенко, К.
Keywords соціальний туризм
социальный туризм
social tourism
сучасна економіка
современная экономика
modern economy
Type Conference Papers
Date of Issue 2019
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/77045
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Глущенко К. Соціальний туризм як галузь сучасної економіки [Текст] / К. Глущенко // Соціально-гуманітарні аспекти розвитку сучасного суспільства: матеріали VII Всеукраїнської наукової конференції студентів, аспірантів, викладачів та співробітників, м. Суми, 18-19 квітня 2019 р. – Суми: СумДУ, 2019. – С. 317-322.
Abstract Вплив сучасного туризму на різні сфери соціуму глобалізованого суспільства викликає потребу у філософському осмисленні цьго феномену. Спочатку туризм був локальною соціальною практикою, яка реалізовувалася обмеженою соціальною спільністю. Але сьогодні, туризм, який досяг глобальних масштабів стосується різноманітних сфер суспільного життя та впливає на її соціальні аспекти. При цьому розгляд людини як найвищої цінності суспільства, та її діяльності щодо задоволення фізичних і духовних потреб як надзавдання будь-якого соціального інституту зумовило актуалізацію рекреативно-оздоровчої функції туризму.
Appears in Collections: Наукові видання (ІФСК)

Views

Germany Germany
1
Ukraine Ukraine
15

Downloads

Germany Germany
1
Ukraine Ukraine
16

Files

File Size Format Downloads
Glushchenko_social_tourism.pdf 1,51 MB Adobe PDF 17

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.