Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/77048
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Впровадження двосторонніх моделей PR-комунікації за допомогою нових медіа
Authors Керімов, Р.
Keywords PR-комунікації
PR-коммуникации
PR-communication
нові медіа
новые медиа
new media
зв’язки із громадськістю
связи с общественностью
public relations
Type Conference Papers
Date of Issue 2019
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/77048
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Керімов Р. Впровадження двосторонніх моделей PR-комунікації за допомогою нових медіа [Текст] / Р. Керімов // Соціально-гуманітарні аспекти розвитку сучасного суспільства: матеріали VII Всеукраїнської наукової конференції студентів, аспірантів, викладачів та співробітників, м. Суми, 18-19 квітня 2019 р. – Суми: СумДУ, 2019. – С. 333-337.
Abstract Побудова громадянського суспільства в Україні передбачає втілення таких моделей комунікації, які відповідають запитам суспільства в створенні транспарентних відносин між різними групами громадськості, між громадянським суспільством і владними структурами, між різними прошарками населення та ведення діалогу по усіх принципових суспільних питаннях. Інтерес до вивчення комунікативних процесів в інтернет- середовищі, до практики застосування в ньому PR-технологій відмічається у дослідженнях багатьох науковців, серед яких роботи В. Березенко, Л. Городенко, І. Захарова, А. Калініна і Ю. Логвіної , Р.Ріпки та інших представників наукової спільноти. Отже, мета нашої розвідки – розглянути переваги впровадження двосторонніх моделей PR-комунікації за допомогою нових медіа.
Appears in Collections: Наукові видання (ІФСК)

Views

China China
1
Germany Germany
1
Lithuania Lithuania
1
Ukraine Ukraine
73
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
116

Downloads

Germany Germany
1
Ukraine Ukraine
115
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
115

Files

File Size Format Downloads
Kerimov_PR-communication.pdf 1,11 MB Adobe PDF 232

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.