Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/77053
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Відеогра як засіб соціальної комунікації
Authors Малецька, М.
Keywords соціальна комунікація
социальная коммуникация
social communication
інформаційне суспільство
информационное общество
information society
Type Conference Papers
Date of Issue 2019
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/77053
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Малецька М. Відеогра як засіб соціальної комунікації [Текст] / М. Малецька // Соціально-гуманітарні аспекти розвитку сучасного суспільства: матеріали VII Всеукраїнської наукової конференції студентів, аспірантів, викладачів та співробітників, м. Суми, 18-19 квітня 2019 р. – Суми: СумДУ, 2019. – С. 354-359.
Abstract У сучасному інформаційному суспільстві комунікативний аспект постає невід’ємною складовою всіх форм суспільної взаємодії. Науковий аналіз соціальних комунікацій представлений міждисциплінарними та мультидисциплінарними дослідженнями, в основі яких розглядаються як правило соціально-психологічні чинники комунікаційної взаємодії. Малодослідженим напрямком соціальної комунікації наразі є відеоігри, як особливий засіб взаємодії суб’єктів соціального середовища. У вітчизняному науковому дискурсі феномен відеогри досліджений найбільше у сфері психології, до того ж, часто редукується до його негативних сторін. Актуальним сьогодні є різнопланове дослідження відеогри, у тому числі й розгляд відеоігор як засобу соціальної комунікації. Мета нашої розвідки – з’ясування феномену відеогри як специфічного засобу соціальної комунікації.
Appears in Collections: Наукові видання (ІФСК)

Views

Germany Germany
1
Ukraine Ukraine
12

Downloads

Germany Germany
1
Ukraine Ukraine
13

Files

File Size Format Downloads
Maletsʹka_social_communication.pdf 1,32 MB Adobe PDF 14

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.